Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteus förskolor -Grundplanering 2 - projektval och projektplan - Resedan - Höjdarna

Skapad 2020-09-28 10:49 i 093191 Förskolan Resedan Stockholm Norrmalm
Förskola
Dags att göra val av projekt och utforskande. Utifrån observationsperioden kring "Hav och vatten- för en hållbar framtid" har ni fått många olika tankar om vad som kan bli er fördjupning. Här nedan reflekterar ni utifrån observationsperioden, gör ett val och en projektplan.

Innehåll

1. Reflektion kring observationsperioden

Vad är gemensamt- var ligger barnens intressen?
Barnen har haft ett stor intresse för att släppa ner olika material i forsen borta vid Tegnérlunden. De har även haft stort intresse för att bygga båtar för att släppa ner i forsen, samt själva samlat in material för att släppa ner där. De har visat intresse för våra experiment med vatten, exempelvis kring densitet. Vad som flyter och inte flyter, även i relation till vattenforsen. De har intresserat sig för att måla saker som har med vatten att göra (Vattenfall, olika djur i vattnet, vattnets kretslopp). Vattnets kretslopp har många också visat intresse för. Experimentet där vi tog en burk med vatten, ritade ett streck på vatten nivån, och sedan lätt den stå under tak 1 vecka för att se om vattennivån höjdes eller sjönk visades va mycket intressant. Många intresserar sig för fiskar och saker som lever i vattnet. Våra sånger som fiskar och vatten har varit mycket uppskattade och sjungs flitigt. 

Vilka frågor har väckts? Vad är barnen nyfikna på?
Vad som händer med vattnet när det "torkar". Vad som gör att saker flyter och sjunker. Att se saker åka iväg med vattnets kraft. Hur vattnet kommer upp till himmelen för att sedan regna ner. Atomer och molekyler i vattnet. Att bygga båtar. Vad det finns för olika sorters båtar och vad man kan bygga för några. Varför olja flyter i vatten. 

Ser ni några "spår" som ni kan arbeta vidare med?
Att arbeta med kraft (varför åker sakerna i vattnet när det lutar? Vad tillför vattnet för kraft? Finns det fler sätt för att få saker att åka i vattnet? Hur använder vi vattnets kraft i vårt samhälle? Hur gör olika båtar, fiskar m.m. för att ta sig fram i vattnet?), Det som lever i vattnet så som fiskar, valar, delfiner, hajar, sköldpaddor m.m. Densitet, atomer och molekyler. Utforska vidare kring det som flyter och hur man kan skapa konstauktioner som flyter och tar sig fram väl i vatten. 

Vilka strategier har barnen använt sig av för att lära?
Sånger har vart en uppskattad metod. Experiment, skapande, att rita, måla, utforska och leka med vatten (framför allt med vattenforsen vid Tegnérlunden och vid spegeldammen), att ställa fåror till pedagogerna. 

Vad är vi pedagoger nyfikna på?
Att fördjupa även några egna kunskaper kring de spår som vi ser i det barnen intresserar sig för. Att fördjupa våra egna kunskaper kring hav och vatten. 

Vad är utforskningsbart?
Vi tänker att kraft kan utforskas på många olika sätt med vatten. Aktiviteter med barnen båtar är ett bra exempel på detta. Vi kan exempelvis prova att låta barnen testa att få båtar att åka utan lutning nedför (gravitationens kraft). Kan en båt åka upp för en fors? Hitta fler sätt där barnen kan engagera sig i problemlösning kopplat till kraft och vatten, så att barnen själva får utforska i relation till ett problem. Att tillföra olika sorters kraft. 

2. Definiera kortfattat ert projektval 
Vi kommer att fortsätta utforska vatten och hav från lite olika vinklar, men vi kommer ha ett särskilt fokus på kraft och densitet.  

3. Projektplan
Syfte

Vilka förmågor och kunskaper vill vi att barnen ska vidareutveckla genom projektet och varför?

Erfarenheter kring vad kraft är och kan vara, samt hur vi använder och förhåller oss till kraft och vatten i vår vardag. 
Belysa problemet med människors inverkan på miljön inte minst i havet, samt klimatet. 
Vattenkraft som exempel på miljövänlig energi.
Att vidareutveckla förmåga att skapa och konstruera. 
Väcka nyfikenhet och intresse för att forska, undersöka, testa, komma med hypoteser. 
Att utforska och prova i relation till praktiska problem och frågor.
Lära sig mer om vad som finns i havet.
Förståelse för hur vatten är ett ämne, och hur den förhåller sig till andra ämnen i världen.  
Möjlighet till vidare förförståelse för vad atomer och molekyler är. 

 

Hur gör vi alla barn delaktiga?

Vi arbetar i våra 3 smågrupper Safirerna, Rubinerna och Smaragderna. Vi arbetar i smågrupper för att barnen ska få bästa möjlighet till delaktighet, och att få utrymme under vårt arbete med projektet. Vi dokumenterar och reflekterar kring aktiviteterna och vad barnen uttrycker under dessa. 

 

Hur gör vi vårdnadshavare delaktiga?

Vi pratar aktivt om vad vi gör under dagarna med vårdnadshavare och barn i samband med hämtning och lämning, samt gör lärloggar på skolplattformen. 

 

Vilka förändringar behöver vi göra i lärmiljön som ger värde åt projektet? 
 

Hur kan våra lärmiljöer med sina mötesplatser laddas för projektet och undervisningen?

Vi kommer sätta upp dokumentationer från det vi gjort hittills, samt tillföra en del nytt material för att inspirera till utforskande.

Hur kan vi skapa förbindelser mellan de olika undervisningstillfällena?

Genom våra dokumentationer, genom att ha en röd tråd i våra olika aktiviteter. 

 

Frågor kopplade till läroplanens områden att ställa sig innan projektet:

Vilka är projektets språkliga och kommunikativa möjligheter?
Att diskutera och sätta ord på fysikaliska fenomen så som kraft, absorption, densitet m.m. Att engagera sig i problemlösning där man visar sina tankar kring sin konstruktion och hör om andras. 

 

Vilka är projektets matematiska möjligheter?

Att arbeta med massa, vikt, yta, storlek, riktning, kraft, mer/mindre m.m. 

Vilka är projektets naturvetenskapliga och tekniska möjligheter?

Finns möjligheter att få erfarenheter av kraft, densitet, atomer och molekyler, kretslopp, djur och liv i havet m.m.

Vilka är projektets motoriska möjligheter?

Vi kommer att på olika sätt kroppsligt gestalta de fenomen och ting vi undersöker genom olika lekar, dans m.m. 

 

Vilka  är projektets demokratiska möjligheter, hur kan ni inkludera barnkonventionen i ert arbete?

Diskussioner och aktiviteter kring planeten och miljön, och hur människors rättigheter är beroende av en frisk planet. Belysa allas rätt till rent vatten, mat och god hälsa m.m.

 

Vilka är projektets skapande möjligheter?

Att gestalta olika fenomen som har med vatten att göra. Att skapa och konstruera båtar, både utifrån estetiskt perspektiv men även ett problemlösande. 

 

Vilka är projektets digitala möjligheter?

Vi gör dokumentationer under våra aktiviteter, söker upp bilder och information om det vi undersöker, ser filmer och klipp om vatten, båtbygge, hav, vattnets kretslopp m.m.

 

Hur ska vi organisera för att allt ska förbindas? (transdisciplinärt och rhizomatiskt)

Vi håller en röd tråd i våra aktivteter, låter barnen reflektera kring det vi gjort och med hjälp av dokumetationer se samband mellan de olika fenomen vi utforskat. 

Hur kan vi bredda våra perspektiv (poesi, konst, historia, drama, ny forskning  för att hitta intressanta ingångar?

Under våra reflektioner söker vi inspiration i litteratur och via internet. Vi delar med oss av idéer och tips mellan avdelningarna och låter oss inspireras av varandras arbete. Vi har inför projektet gjort en lång lista med tänkbara aktiviteter. 

 

Eller behöver vi smalna av? Hur?

I och med att vi får syn på det barnen tycker är extra intressant och roligt väljer vi relevanta aktiviteter. 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: