👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska Vale 8 kap. 1-2

Skapad 2020-09-28 11:10 i Maria Parkskolan Helsingborg
Repaso 1 kapitel 1-4 Vale 8
Grundskola 8 – 9 Moderna språk - språkval
Du ska kunna formulera dig i tal och skrift och berätta om dig själv och om vardagsnära situationer.

Innehåll

Spanska åk 8, Vale 8 kap. 1-2

Mål för elev

Du ska kunna formulera dig i tal och skrift och berätta om dig själv och om vardagsnära situationer.

Innehåll

Arbetsområdet avser kunskapsområdet tala, skriva, lyssna och läsa.

Genomförande

Du ska kunna:

 • ett antal viktiga fraser
 • tal mellan 1-100
 • säga vad klockan är
 • alla formerna av de regelbundna verben samt verben ir och tener
 • futurum (uttrycka dig i framtid)
 • säga att du eller någon annan måste göra något
 • artiklar (un, una, el, la, los och las)
 • tener que (att vara tvungen att)

läsa och översätta texter 

samtala med klasskompisar och lärare,

kunna översätta och muntligt framföra aktuella dialoger träna på ord, fraser

Du får jobba med texter i textboken, övningar i övningsboken och annat material som din lärare delar ut.

Bedömning

Bedömningen avser din förmåga att formulera dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar i tal och skrift.
Bedömningen sker fortlöpande under lektionstid.
Dessutom kommer du att göra ett skriftligt prov när vi har avslutat arbetsområdet.
Du kommer även att få visa att du förstår talad spanska i form av ett hörförståelsetest.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  C 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  C 9
 • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  A 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  A 9
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  C 9
 • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  A 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  M2  C 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9

Matriser

M2
Bedömningsmatris spanska åk 8

Ny rubrik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny aspekt