👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lekplatsfysik

Skapad 2020-09-28 13:45 i Påarps skola Helsingborg
Du kommer att göra enkla undersökningar på lekplatsen om till exempel balans. jämvikt och friktion
Grundskola 2 Teknik Matematik Svenska NO (år 1-3)
Vi kommer att göra enkla undersökningar på lekplatsen. Du får instruktioner i din grupp om rutschbanan, klätterställning, gungorna och gungbrädan. Du kommer att få skissa en egen lekplats och bygga en modell i grupp

Innehåll

Syfte

Du kommer att få utveckla din förmåga att samtala om tyngdkraft, jämvikt och friktion. Du kommer också utveckla din förmåga att genomföra en undersökning.

Dina mål

När du har arbetat med det här ska du kunna

 • samtala om hur tyngdkraft, friktion och jämvikt fungerar i lek. Du kan ställa frågor eller kommentera det som vi talar om.
 •  göra en enkel undersökning efter en instruktion
 • rita och skriva om din undersökning
 • använda din undersökning i samtal i gruppen
 • jämföra din undersökning med en annan
 • rita en skiss på en lekplats och följa den 

Arbetssätt

 • undersöka ute på lekplatsen
 • dokumentera genom film, skriva, rita
 • bygga
 • grupparbete
 • läsa
 • samtala

Film

https://urplay.se/program/215386-no-tv-friktion

https://urplay.se/program/192621-vem-vet-vad-friktion

https://www.oppetarkiv.se/video/3127175/experimentlek-avsnitt-5-av-7

 

 

 

Bedömning

Vi bedömer din förmåga att:

 • samtala om tyngdkraft, jämvikt och friktion. Det visar du under lektionerna när vi talar om våra undersökningar och läser om det.
 • dokumentera en undersökning. Det visar du genom att filma, skriva och rita till undersökningen.
 • jämföra resultat. Det visar du genom att undersöka dina resultat av undersökningen med någon annans
 • följa din skiss och bygga en enkel modell av en lekplats med din grupp

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3