Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 1

Skapad 2020-09-28 13:57 i Skulltorps skola Partille
Lpp för Svenska årskurs 3.
Grundskola 1 Svenska
Svenska årskurs 1 ht20-vt21

Innehåll

Ämne/ämnesområde

Svenska

Vad ska vi lära oss?

De här kunskapskraven kommer vi arbeta med under arbetsområdets gång:

 • Kunna alfabetet och alfabetisk ordning.
 • Att kunna läsa enkla, bekanta och elevnära texter med hjälp av ljudningsstrategier och helordsläsning.
 • Muntligt kommentera innehållet av en enkel text.
 • Kunna korrigera sin egen läsning med hjälp av bilder eller frågor genom att exempelvis läsa om ord eller meningar.
 • Kunna använda stor bokstav, punkt, frågetecken, utropstecken på ett korrekt sätt och kunna några av de vanligt förekommande stavningsreglerna.
 • Kunna samtala om en text som läst eller hörs kan eleven resonera om innehållet och jämföra med egna erfarenheter.
 • Kunna använda en strategi för att minnas något man pratat om, till exempel en tankekarta.
 • Några grundläggande frågor man kan ställa sig själv när man granskar någonting källkritiskt.
 • Kunna använda ett tangentbord till att skriva in sitt användarnamn och lösenord.
 • Känna till någon klassisk saga och någon känd barnboksförfattande.

Se exakta förmågor och kunskapskrav längre ner i planeringen.

Hur skall vi göra?

I undervisningen kommer vi bland annat arbeta med detta. Kom ihåg att det här är en ungefärlig planering, som kan komma att ändras. 

 • Arbeta med materialet veckans bokstav.
 • Läsa skönlitterära kapitelböcker.
 • Högläsning av böcker från kända författare.
 • Genomgångar i helklass.
 • Enskilt och grupparbeten.

När ?

Arbetet sker under ht20-vt21

Varför ska vi göra det här?

De här förmågorna kommer stå i centrum under arbetsområdets gång:

 • Att kunna formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
 • Att kunna läsa skönlitteratur för olika syften.
 • Att kunna anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
 • Att kunna söka information från olika källor.

 

Bedömning.

Bedömning av kunskaper och förmågor kommer att göras genom:

 • Bedömningsstödet för årskurs 1.
 • Texter du skrivit själv 
 • Uppgifter du gjort i boken veckans bokstav och bokstavståget
 • Finboken (välskrivning)
 • Deltagande under genomgångar och grupparbeten.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Texter i digitala miljöer för barn, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: