Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Learn English - övergripande planering för årskurs 3

Skapad 2020-09-28 14:42 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 3 Engelska
Under årskurs 3 kommer vi att arbeta i boken Learn English. Den har en blandning av gemensamma och självständiga övningar som alla syftar till att eleven tidigt ska känna sig trygg både med att tala, lyssna, samtala, läsa, sjunga, agera och skriva på engelska. Tillsammans med webbens filmer, sånger, ljud- och hörövningar, anpassade till grundbokens teman, får eleven möta, öva och lära engelska på många varierande sätt.

Innehåll

Lärandemål

Dessa kunskaper- och färdigheter hoppas vi kunna lära oss:

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift. I boken finns åtta engelska bilderböcker som gör språket levande och mer angeläget för eleven.

Teman:
- Welcome Back - siffror, veckodagar, månader och hälsningsfraser. 
- Wild Animals - ord och begrepp som hör till vilda djur.
- Opposites - motsatsord och begrepp.
- After School - ord och begrepp som hör till fritidsaktiviteter.
- Lunch Time - ord och begrepp som hör till mat.
- Weather - ord och begrepp som hör till vädret. 
- Party Time - ord och begrepp som hör till fest. 
- Every Day - ord och begrepp som hör till vardagshändelser: 
- The House - ord och begrepp som hör till hemmet:  

 

Undervisning

På detta sätt kommer vi att arbeta på lektionerna:

- arbeta i grundboken.
- se på filmer.
- sjunga sånger.
- lyssna på ljud- och hörövningar.
- spela spel.
- leka lekar.
- diskutera och samtala.

 

Bedömning

Så här kommer läraren att se vad du har lärt dig.

Genom att:
- delta i gemensamma diskussioner och språkutvecklande aktiviteter.
- utfört arbete i böckerna.
- genomförda muntliga- och skriftliga avstämningar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: