Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd; Textilslöjd år 3 Vidingsjöskolan

Skapad 2020-09-28 15:13 i Vidingsjöskolan Linköping
Grundskola 3 Slöjd

Innehåll

Bedömningsform

Genom att resonera med eleverna hur de tänker gå vidare under arbetets gång.

Att observera och notera hur eleven arbetar med sina uppgifter från idé, genomförande till utvärdering av det färdiga resultatet.

 

 

Bedömningsaspekter

Att eleven:

 • kan formge och skapa slöjdföremål i olika material med hjälpa av enkla instruktioner.
 • kan använda verktyg och redskap på ett funktionellt och säkert sätt.
 • kan motivera sina val av arbetssätt.
 • utvecklar egna idéer utifrån erbjudet inspirationsmaterial.
 • bidrar till att driva sitt arbetet framåt.
 • kan berätta om sitt arbete med slöjdalstret under tillverkningen och när det är färdigt.
 • kan berätta om hur färg, form och material påverkar slöjdalstrets utseende.

 

Undervisning

 

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker:

 

Materiallära:

Prata om hur tråd och tyg är uppbyggda. Egenskaper för vävda, stickade och tyger som har sammanpressade fibrer.

Genomgång om Ull och Lin där eleverna får kännedom om materialens ursprung, egenskaper och användningsområden.

 

Genomgång av redskap:

Samtliga genomgångar av redskap och maskiner syftar till att eleven ska lära sig vad den/det ska användas till och att undvika skador på sig själva eller andra.

 • Nålfamiljen; Vilka nålar som finns, när/hur de används. Skillnader och likheter.
 • Saxar; hur de används på ett säkert sätt.
 • Strykjärn; När det kan användas och hur det används på ett säkert sätt.
 • Symaskinen; Introduktion om hur den används. Eleverna övar att sy på papper för att lära sig handgrepp och säker hantering.

Arbeta med enkla hantverkstekniker:

 • Handsömnad; Formge och sy enkla figurer för hand, t ex i form av ett spöke, djur eller fantasifigur.
  Eleven får träna på att klippa i papper och tyg.
  Använda knappnålar och broderinålar.
  Sy förstygn och kaststygn.
  Tvinna snoddar.
  Följa en enkel skiss.
 • Garntekniker; Tillverka garnbollar som sätts samman och dekoreras med knappar, pärlor, tygdelar, piprensare till fantasifigurer.
 • Fritt broderi; Tillverka en tavla. Arbetsområdet är ett samarbetsprojekt med trä- och metallslöjden. I textilslöjden tillverkar eleven sin bild med hjälp av fritt broderi och/eller applikation. Ramen tillverkas i träslöjden. är båda delarna är färdiga sätts de ihop.
 • Torrtovning; Eleven skapar figurer av kardad ull med hjälp av filtnålar som gör att ullen tovar ihop sig.
 • Maskinsömnad; Eleven syr på övningspapper utan tråd till en början för att få in handgrepp och lära sig hur symaskinen fungerar. Därefter får de lära sig att trä symaskinen med tråd. De fortsätter sy på papper. Som avslutning syr det en kudde i tyg.

Skisser och arbetsbeskrivningar:

I början av varje arbetsområde gör eleven enkla skisser där de bestämmer form och färg på sitt slöjdalster. Under tillverkningen följer de muntliga instruktioner som ges både i grupp och individuellt.

 

Slöjdens arbetsprocesser:

Utifrån elevens skiss förs dialog om hur de tänker ta nästa steg i tillverkningsprocessen, vilka material och redskap de tänker använda. De börja använda de enklaste redskapen, materialen och teknikerna för att bygga upp en handlingsberedskap om olika möjligheter.

Under arbetets gång startar lektionen med att eleven berättar kort hur långt hen kommit i sin framställan.

När arbetet är klart berättar eleven om vad som varit lätt respektive svårt och om något kunde gjorts annorlunda.

 

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer:

Berättelser som inspiration:

Genom att titta på en kort tecknad film får eleverna inspiration till att formge sin tavla, både motivet och ramen.

Färg och form:

Visa exempel på enkla slöjdföremål i olika färger, former och material. Diskutera med eleverna hur olikheterna påverkar helheten och hur de tolkas. Eleverna tränar sina sinnen och sätta ord på vad de ser.

 

Slöjden i samhället:

Prata om tillverkning av bruksföremål och/eller prydnadsföremål utifrån slöjdande historiskt och i nutid. Visa bilder, filmer från förr, där eleverna får leta efter saker som är tillverkade av dem som bor där.

 

Återkoppling

En ständig dialog förs med eleverna då de arbetar med sina slöjdalster. Vad de gjort bra och vad de kan förbättra.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-3
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  Sl  1-3
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
  Sl  1-3
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
  Sl  1-3
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  Sl  1-3
 • Berättelser som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  1-3
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  Sl  1-3
 • Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål.
  Sl  1-3
 • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.
  Sl  1-3
 • Kunskapskrav
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
  Sl  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: