Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skog och fantasi

Skapad 2020-09-28 15:19 i Förskolan Bäckehagen Falun
Kopiera mallen och gör din egen planering. TA BORT DEN HÄR TEXTEN SIM VISAS I SKOLBANKEN.
Förskola
Skog och fantasi

Innehåll

Bakgrund/Nuläge

När vi kommit till skogen stannar barnen alltid till vid en sten och tittar efter stentroll som fanns där tidigare. De har haft många frågor kring trollen var de tagit vägen och om de hör oss, ser oss och pratar trollen som oss?

Barngruppen har stor fantasi och kan lätt leva sig in i lekens värld. Gruppen är nyfiken på skog, natur och naturvetenskapliga fenomen.

Många av barnen börjar visa intresse för skriftspråk och bokstävernas betydelse. 

 

Sist vi gick till skogen så samlade barnen blåbär och kottar till trollen men på vägen tillbaka hade trollen spillt ut alla blåbär så vi skrev ett brev till trollen:

Hårra Hårra!

Var är ni?

Hälsningar barnen på Bäckehagen

Hjälpfrågor:
Varför ska vi jobba med det här?
Vilka förutsättningar-förväntningar-erfarenheter-kunskaper-förmågor-möjligheter-lärande-aktiviteter har vi/barnen/föräldrarna just nu?
Vad erbjuder vi idag?

Prioriterade mål

 

Hjälpfrågor:
Vilka av läroplanens mål är kopplade till temat?
Vad händer i verksamheten när målet är nått?

Metod

Vi tänker att barnen ska föra en konversation med trollen i skogen via skrivna brev, trollen svarar med olika uppdrag och klurigheter som barnen ska lösa enskilt, tillsammans och i grupp.

För att utmana barnen i deras fantasi och skriftspråk så ska barnen så småningom få rita och skriva en egen saga som vi sen gör till rörlig via appen som gör ritbilder rörliga.

Hjälpfrågor:
Hur gör vi för att nå målen?
Vilka av läroplanens riktlinjer är koplade till metoden?

Dokumentation

Vi ska använda oss av foton, anteckningar och inlyssnande förhållningssätt för att reflektera över barnens lärande.

Hjälpfrågor:
Vad är mest intressant för barnen, vilka lärprocesser är barnen inne i och vad är det barnen försöker förstå?
Hur kan vi utmana barnen i det dom tycker är mest intressant?
Med vilka frågor, vilket material vilka "uppgifter"?

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: