👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljud & ljus (örat och ögat)

Skapad 2020-09-28 15:33 i Björngårdsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Biologi Fysik
Akustik kallas den delen av fysiken som undersöker ljud: hur det bildas, vad som ger det dess egenskaper och hur det sprids. Optik i sin tur är delen inom fysik som behandlar ljus. Ljud och ljus har en del saker genensamt vilket du kommer att se under det här arbetsområdet. Vi passar också på att titta på hur örat och ögat fungerar. På så sätt kommer även ämnet biologi med.

Innehåll

 

1. Beskrivning av arbetsområde

Syftet med arbetsområdet är att eleverna ska utveckla sina kunskaper om ljud och ljus. För att få förståelse för hur vi kan uppfatta ljud och ljus kommer vi även att arbeta med örats och ögats olika delar.

Eleverna kommer få möjlighet att utveckla sin förmåga att genomföra och planera egna undersökningar kopplade till ljud och ljus. De ska sedan testa sina undersökningar. Vidare kommer texter och aktiviteter utveckla elevernas kunskaper om ljus och ljud. 

 

2. Mål för arbetsområde 

Få kunskap om: 

 • Fysiken och vardagslivet​
 • Örats och ögats delar
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat. ​
 • Fysikens metoder och arbetssätt
 • Enkla systematiska undersökningar. Följa en planering, utföra den och sedan utvärdera. 
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.

 

3. Bedömning

Jag kommer att bedöma:

 • Din förmåga att utföra fysikaliska laborationer, att reflektera över resultatet och att dokumentera ditt arbete
 • Din förmåga att använda fysikens begrepp för att förklara hur ljud och ljus uppstår (skriftligt prov).
 • Din förmåga att placera ut örats och ögats delar (skriftligt prov).
 • Din förmåga att använda fysikens begrepp för att förklara hur vi kan höra och se (skriftligt prov).
 • Din förmåga att resonera och beskriva olika upptäckter och företeelser i vardagslivet (kopplat till ljud och ljus) samt hur de har påverkat människan.

 

4. Undervisningen

Så kommer vi att arbeta:

 • Muntliga genomgångar 
 • Texter i NO-bok samt instuderingsfrågor
 • Olika laborationer och försök
 • Film
 • Gruppdiskussioner om naturvetenskapliga upptäckter, inom ljud och ljus, och hur de har påverkat våra levnadsvillkor.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
  Fy  4-6
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6