👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft och rörelse

Skapad 2020-09-28 16:22 i Maria Parkskolan Helsingborg
Arbetsområde rörelse och kraft.
Grundskola 6 Fysik
Vi arbetar med området Kraft och rörelse.

Innehåll

Mål

Efter avslutat arbetsområde ska du:

 • Kunna förklara begreppet rörelse utifrån hastighet, acceleration, retardation och fritt fall.
 • Förklara gravitationskraft teoretiskt och utifrån praktiska exempel.
 • Ge exempel på krafter som påverkar dig i vardagen.

Ord och begrepp

kraft, acceleration, centripetalkraft, cirkelrörelse, friktionskraft, fritt fall, gravitationskraft, hastighet, motkraft, retardera, tidvatten, tyngdkraft, tyngdpunkt, friktion

Arbetssätt:

För att du ska kunna uppnå målen kommer vi på lektionerna att:

 • ha genomgångar tillsammans
 • ha gemensamma diskussioner där du får visa din kunskap
 • titta på filmer tillsammans och prata kring det vi har sett
 • arbeta med viktiga begrepp kopplade till området
 • genomföra undersökningar kring kraft och rörelse

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • förklara områdets begrepp och använda dig av fysikaliska samband.
 • genomföra enkla undersökningar.
 • dokumentera dina undersökningar. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy