👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik ht 20

Skapad 2020-09-28 18:13 i Forssaklackskolan Borlänge
Grundskola 7 – 9 Teknik
Nu ska vi djupdyka in i teknikens värld! Vad har olika material för egenskaper? Vilka olika belastningar kan en sak utsättas för? Vilka drivkrafter finns det i teknikutvecklingen? Tillsammans ska vi analysera en sak som redan existerar och kanske uppfinna något nytt..?

Innehåll

Vi kommer börja arbetsområdet med ett fåtal genomgångar och tid för inläsning. Sedan ska ni få välja en sak som ni vill bli specialist på, det kan vara en toalett, ett hundkoppel eller kanske en cykel? Du ska sedan analysera funktion, material och kvalité och skriva en rapport efter en mall. 

 

Jag kommer fortsätta lägga ut alla genomgångar på lärloggen och även lägga ut inscannade versioner av era häften. Har ni missat något kan ni alltid kika där. Gå in på din klass och sedan lärlogg. Lär du dig bättre av att lyssna så finns alla texter på inläsningstjänst, boken heter Teknik direkt och ska finnas i din bokhylla.

Vi kommer lära oss om följande:

 

Teknikens grunder

Studi- vad är teknik?

Teknik löser problem s. 8-15 

 

Utvecklingsprocessen

Från idé till produkt s. 22-33

 

Hållfasthet och konstruktionsprincipen

Studi- elasticitet.

Belastning s. 150-152

Konstruktionsprinciper s. 153-157

 

Material och deras egenskaper

Studi- metaller

Studi- plaster

Studi- textilier

Studi- stål

Studi- järn

Material s. 162-167

 

Utvärdering:

Du ska göra ett självständigt arbete som du redovisar enligt rapportmall som du lämnar in. Du ska välja en sak och beskriva och analysera hur den fungerar och varför man valt att använda dom valda materialen. Du ska också beskriva hur saken förändrats över tid och hur den skulle kunna förändras i framtiden.

 

Uppgifter

 • Rapport

 • Rapport

 • Rapport

 • Rapport

 • Rapportmall

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.
  Tk  7-9
 • Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 9
 • Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
  Tk  E 9
 • Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  C 9
 • Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar
  Tk  C 9
 • Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
  Tk  A 9
 • Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
  Tk  A 9

Matriser

Tk
Teknik ht 20

F
E
C
A
Tekniska lösningar
Når inte upp till kraven för ett E
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar
Material & deras användning
Når inte upp till kraven för ett E
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.