Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal i bråkform

Skapad 2020-09-28 18:38 i Ekkälleskolan Linköping
En pedagogisk planering baserad på kapitel 2 i Favorit matematik 5A.
Grundskola 5 Matematik
I det här arbetsområdet lär du dig om tal i bråkform.

Innehåll

Undervisning

 • Du kommer att arbeta med boken Favorit matematik 5A, kapitel 2 - Tal i bråkform.
 • Du kommer att få lyssna och delta i genomgångar, och även se filmer om genomgångarna.
 • Du kommer att kunna arbeta digitalt via din lärplatta.
 • Du kommer att diskutera och arbeta tillsammans i par eller grupp.
 • Du kommer att arbeta med laborativt material.

 

Bedömningsformer

 • Skriftligt kapiteltest i slutet av arbetsområdet.
 • Muntligt deltagande i diskussioner.

 

Det här ska du kunna efter att vi har arbetat med arbetsområdet:

 • använda ämnesspecifika begrepp, så som nämnare, täljare, bråkform, blandad form, liknämning m.m.
 • omvandla tal i bråkform till blandad form.
 • omvandla tal i blandad form till bråkform.
 • förkorta bråk.
 • addera och subtrahera liknämniga bråk.
 • multiplicera ett bråk med ett heltal.
 • dividera ett bråk med ett heltal.
 • ta ut delar av tal.

 

Uppgifter

 • Prov 2

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: