👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Geometri åk 7

Skapad 2020-09-28 19:50 i Olandsskolan Östhammar
Mall för planering, Frösåkersskolan. OBS! Kom ihåg att ändra ämne!
Grundskola 7 Matematik
I vår vardag finns det mycket geometri. Ett mjölkpaket, en toblerone är exempel på detta. I detta kapitel tränar vi bland annat på hur dessa kroppar är uppbyggda, vad de kallas, samt hur vi beräknar omkrets, arean och volym av olika kroppar.

Innehåll

Mål

När du har arbetat med det här området ska du kunna:

 • beskriva olika slags vinklar, månghörningar och kroppar
 • beräkna omkrets och area av månghörningar
 • beräkna volym av prismor
 • några enheter för längd, area och volym
 • beräkna arean av begränsningsytor
 • begreppen som finns skrivna på sid 54

 

Så här kommer du att arbeta:

 • Lärarledda genomgångar

 • Problemlösning

 • Samtal och diskussioner i grupp/klass

 • Eget arbete - enskilt och i grupp - lektionstid

 • Eget arbete - enskilt - hemma

 

Planering

Så här kommer dina kunskaper att bedömas:

Du kommer att bedömas på ditt muntliga deltagande under genomgångar och klassrumsdiskussioner, inlämnade uppgifter, samt vid skriftliga 

ORDLISTA:

 • Vinkelsumma – summan av alla vinklar i en månghörning, i en triangel är vinkelsumman 180° och i en fyrhörning är vinkelsumman 360°
 • Rät vinkel – en vinkel som är 90°
 • Spetsig vinkel – en vinkel som är mindre än 90°
 • Trubbig vinkel – en vinkel som är större än 90°
 • Rak vinkel – en vinkel som är 180°
 • Rätvinklig triangel – en triangel som är en rät vinkel (90°)
 • Likbent triangel – en triangel som har två vinklar som är lika stora och två sidor som är lika långa
 • Liksidig triangel – en tringel där alla vinklar är 60°
 • Fyrhörning – en geometrisk figur som har fyra hörn
 • Parallellogram – en fyrhörning där sidorna mittemot varandra är parallella
 • Romb – en parallellogram där alla sidor är lika långa
 • Rektangel – en fyrhörning där alla vinklar är räta (90°)
 • Kvadrat – en rektangel där alla sidor är lika långa
 • Cirkel – en geometrisk figur som har en medelpunkt där avståndet till cirkelns ytterkanter är densamma
 • Radie – en rät linje i en cirkel från medelpunkten ut till cirkelns ytterkant
 • Diameter – en rät linje i en cirkel mellan två punkter på cirkelns ytterkant, gen om cirkelns medelpunkt
 • Pi - π = 3,14, används för att beräkna cirkelns omkrets och area
 • Omkrets – en månghörnings omkrets är summan av sidornas längder, en cirkels omkrets beräknas genom diametern ∙ pi
 • Area – storleken på en yta, en cirkels area beräknas genom radien ∙ radien ∙ pi, en triangels area beräknas genom (basen ∙ höjden) /2
 • Begränsningsyta – den sammanlagda arean av ett föremåls sidoytor
 • Symmetri – spegelsymmetri har en figur om den har en symmetrilinje som delar figuren i två lika delar, delarna är spegelbilder av varandra. Rotationssymmetri har en figur om den kan vridas runt en punkt ett visst antal grader så att figuren ser likadan ut igen.
 • m.fl. se sidan 54, samt s. 304-305 Matte direkt

 

Uppgifter