👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

taluppfattning och de fyra räknesätten

Skapad 2020-09-28 19:33 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 4 Matematik
Inom talområdet 0 - 10000 ska du få lära dig att använda de fyra räknesätten. Vi kommer att träna på problemlösningsuppgifter och jobba hårt för att verkligen komma ihåg multiplikationstabellerna!

Innehåll

 1. v 35 - 51
 2. Taluppfattning- t ex kunna läsa och skriva tal inom talområdet 0-10 000. Kunna läsa av och sätta ut tal på en tallinje.
 3. Addition och subtraktion- t ex kunna addera och subtrahera inom talområdet 0-10 000. Kunna lösa textuppgifter/problemlösningar.
 4. Geometri-t ex kunna mäta och rita sträckor. Kunna växla mellan olika längdenheter. Kunna beskriva egenskaper och namn på geometriska objekt. Kunna rita figurer och räkna ut figurernas omkrets. Dessutom ska du kunna avgöra om en vinkel är trubbig, spetsig eller rät samt kunna förstå och använda skala.
 5. Multiplikation och division-t ex förstå hur räknesätten hör ihop. Kunna multiplicera med hela tiotal och hundratal. Kunna använda kort division. Du ska också kunna räkna multiplikation med större tal som 4 multiplicerat med 3165. Sist men inte minst ska du kunna välja rätt räknesätt vid textuppgifter.

Bedömning: Vi gör diagnoser för att se vad du lärt dig, och du bedöms på hur du använder begreppen när vi samtalar om uppgifterna i klassrummet.

Språkmål: Vi kommer att träna på att använda begreppen i samtal och koppla dem till de praktiska uppgifterna. 

Digitala aktiviteter: Färdighetsträning i Bingel, smart board-övningar.

SSA-mål: Vi diskuterar i vilka sammanhang och yrken man har användning av matematiken.

Begrepp: 

tallinje

talsorter

tusental

hundratal

tiotal

ental

före

efter

avrunda

addition

subtraktion

multiplikation

division

term

summa

differens

faktor

produkt

täljare

nämnare

kvot

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
taluppfattning och de fyra räknesätten

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
begrepp
Du förstår grundläggande begrepp inom området.
Du förstår och använder de flesta begrepp inom området.
Du förstår och använder de begrepp som finns inom området.
Räknemetoder
Du kan och använder metoder som är grundläggande inom området, t.ex. algoritmer för subtraktion.
Du använder metoder i situationer som varierar något från tidigare gjorda uppgifter.
Du använder metoderna korrekt i nya situationer.
Problemlösning
Du väljer lämpliga metoder för att påbörja lösningar av problem, t ex att rita.
Du väljer metoder som leder fram till korrekta svar.
Du väljer effektiva metoder vid problemlösningar.
Resonemang
Du har motiveringar som påbörjar korrekta slutsatser.
Du har motiveringar som leder fram till korrekta slutsatser.
Du har motiveringar som leder fram till korrekta slutsatser i avancerade uppgifter.
Kommunikation
Redovisningarna är begripliga. Matematiskt språk förekommer, t.ex. använder rätt tecken och enheter.
Redovisningarna är tydliga. Matematiskt språk används. Redovisningarna är till övervägande del kompletta.
Redovisningarna är tydliga. Matematiskt språk används. Redovisningarna är kompletta.