Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Puberteten

Skapad 2020-09-28 19:38 i Björkås särskola Ludvika
Ett tema inom Vu-ämnet. Temat handlar om pubertet och syftar till att öka elevers kunskaper om detta och vad det innebär för dem själva och den egna kroppen.
Grundsärskola 4 Svenska Verklighetsuppfattning Kommunikation Naturorienterande ämnen Vardagsaktiviteter
Vi arbetar med tema Pubertet för att vi ska få lära oss om hur det påverkar oss och våra kroppar och vad som är viktigt för att vi ska må bra. Vi pratar om känslor och hur det kan vara i relationer till andra personer. Vi ska också lära oss ord som vi kan använda för att prata om sådant som rör vår kropp, vad som händer med den under puberteten och vår sexualitet.

Innehåll

Syfte med Tema Pubertet

Vad ska vi lära oss? Varför?

Vi arbetar med tema Puberteten för att vi ska få lära oss om hur det påverkar oss och våra kroppar.

Du ska få lära dig om puberteten och vad som förändras i kroppen...

 • vad som händer med kroppen i puberteten
 • om dina känslor
 • vad som är viktigt för att man ska må bra.
 • skillnader och likheter för tjejer respektive killar i puberteten.
 • lära oss om relationer och att "känna ja och känna nej", när det gäller kroppen.

 

Arbetsformer och Aktiviteter

Hur ska vi lära oss detta?

När vi lär oss om pubertet och sexualitet ska vi:

 • Göra en planering tillsammans. Vi gör en tankekarta för att ta reda på vad vi tillsammans redan känner till. Vi listar ord och begrepp och frågor om sånt vi behöver lära oss mer om. 
 • läsa och titta i böcker
 • titta på filmer
 • med hjälp av bilder lära oss vilka ord man kan använda för att tala om sin kropp och pubertet
 • Vi arbetar med massagesagor där du bestämmer var på kroppen du vill ha massage, för att i förlängningen lära dig säja nej när det gäller din kropp.

Så här kan du visa dina kunskaper om puberteten

Vad som kommer att bedömas:

 När vi pratar om pubertet och sexualitet eller då vi jobbar med temat om detta kan du: 

 • Delta och beskriva i diskussioner om förändringar i kroppen
 • Delta i diskussioner om skillnader och likheter mellan tjejer och killars utveckling i puberteten.
 • Använda ord, begrepp och symboler som har med kroppen, pubertet och sexualitet att göra.
 • Visa delaktighet genom att vara aktiv på lektionerna.
 • Delta i diskussioner om jämlikhet och könsroller
 • Berätta var på kroppen du vill ha massage.

 

Hur du kan visa vad du kan:

 • Genom deltagande i diskussioner
 • Genom olika test
 • Genom arbetsblad som vi sätter i en pärm
 • Genom att visa/berätta var på kroppen du vill ha massage/ eller svara nej.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper om människa och natur,
  VEU
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Känslor, hur de kan uttryckas och tolkas.
  KOM  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra
  KOM  1-9
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, jämställdhet och relationer.
  VAA  1-9
 • Människokroppen och kroppsdelars namn och funktioner.
  VEU  1-9
 • Pubertet och hur den inverkar på individen. Sexualitet, reproduktion, kärlek och olika slags relationer samt preventivmetoder.
  VEU  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.
  VEU  1-9
 • Människokroppen och kroppsdelarnas namn och funktioner.
  VEU  4-6
 • Pubertet och hur den inverkar på individen. Sexualitet, kärlek och olika slags relationer.
  VEU  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.
  VEU  4-6

Matriser

NO Sv VAA VEU KOM
Pubertet och sexualitet, Träning

Nivå 1
Nivå 2
Grundläggande kunskaper
Nivå 3
Fördjupade kunskaper
Kommunikation:
Samspela och tala om känslor
Du tränar på att delta i samspel och tal om känslor.
Du deltar med stöd i att samspela och tala om känslor.
Du deltar självständigt i att samspela och tala om känslor.
Vardagsaktiviteter
Livsfrågor
 • VAA  4-6
 • VAA  1-9
Du tränar på att delta i kommunikation livsfrågor som har betydelse för dig könsroller och relationer.
Du deltar i kommunikation om livsfrågor som har betydelse för dig.
Du kommunicerar om livsfrågor som har betydelse för dig.
Verklighetsuppfattning
Människan
 • VEU   9
Du tränar på att identifiera människans sinnen och kroppsdelar och delta i kommunikation om människans pubertet, sexualitet och reproduktion.
Du kan identifiera människans sinnen och kroppsdelar och delta i kommunikation om människans pubertet, sexualitet och reproduktion.
Du kan berätta om människans sinnen och kroppsdelar och deras funktion och kommunicera om människans pubertet, sexualitet och reproduktion. .

NO Sv VAA VEU KOM
Matris Pubertet och sexualitet Grundsär

 • NO  1-6   Människokroppen och kroppsdelarnas namn och funktion.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kroppsdelar och sinnen
 • NO  1-6
 • NO  1-6
 • Sv  1-6
Eleven kan medverka i att beskriva några av människans kroppsdelar och sinnen och deras funktion och samband.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt beskriva några av människans kroppsdelar och sinnen och deras funktion och samband.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt beskriva några av människans kroppsdelar och sinnen och deras funktion och samband.
Pubertet, sexualitet & reproduktion
 • NO  1-6
 • NO  C 6
 • Sv  1-6
Dessutom bidrar eleven till resonemang om människans pubertet, sexualitet och reproduktion.
Dessutom för eleven enkla resonemang om människans pubertet, sexualitet och reproduktion.
Dessutom för eleven välutvecklade resonemang om människans pubertet, sexualitet och reproduktion.
Ämnesspecika ord, begrepp och symboler
 • NO  1-6
 • Sv  1-6
Du kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om temat.
Du kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om temat.
Du kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om temat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: