👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återberättande texter - Nyhetsartiklar

Skapad 2020-09-28 19:50 i Hälsingbergsskolan Falun
Grundskola 4 – 6 Svenska Historia
Brukar du läsa tidningen på morgonen? Eller läser du den på internet? Då vet du kanske att det finns olika slags texter i tidningar, som exempelvis reportage, nyhetsartiklar, notiser och mycket annat. Dessa texter kallas för återberättande texter: de berättar om något som har hänt. I det här avsnittet får du lära dig bland annat om hur artiklar är uppbyggda och hur du själv kan ställa bra frågor och skriva artiklar. Innehåll

Innehåll

Efter arbetsområdets slut ska du:

  • ha fått läsa och undersöka en tidnings olika texter. 
  • förstå hur en nyhetsartikel är uppbyggd och vilka språkliga drag den har.
  • ha skrivit en återberättande text (nyhetsartikel) om något inom Medeltiden med rätt språkliga drag. 
  • ha motiverat ditt val av källor och dess trovärdighet.
  • ha läst och gett respons på andras nyhetsartiklar.
  • ha bearbetat din text med hjälp av feedback från din lärare och din lärkompis.

 

Matriser

Hi Sv
Svenska åk 5

Når ännu ej målen
Når målen
Når målen väl
TALA
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med inledning, innehåll och avslutning och anpassa till syfte och mottagare
SKRIVA
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, fungerande struktur samt språklig variation
De berättande texter eleven skriver innehåller gestaltande beskrivningar och handling
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet
LÄSA
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt beskriva sin upplevelse av läsningen
Genom att göra kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med koppling till sammanhanget visar eleven läsförståelse
SÖKA, VÄLJA UT & SAMMANSTÄLLA
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
GE & TA EMOT RESPONS
Eleven kan ge omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet