👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De fyra räknesätten

Skapad 2020-09-28 19:56 i Östergårdsskolan gr Halmstad
Grundsärskola 7 – 9 Matematik
Om man handlar i affären vad använder man för räknesätt? Om en tjuv kommer och stjäl saker i affären, vilket räknesätt kan man räkna med då? Vad är rimligt? Kan en biobiljett kosta tusen kronor?

Innehåll

 

Innehåll

Syfte

* kunna läsa och skriva tal,

* kunna ordna tal efter storlek,

* kunna läsa av och sätta ut tal på en tallinje,

* kunna avgöra om ett tal är udda eller jämnt,

* förstå hur addition och subtraktion hör ihop,

* veta hur likhetstecknet används,

* kunna använda addition och subtraktion i enkel och vardagsanknuten problemlösning,

* förstå hur addition och multiplikation hör ihop,

* förstå hur multiplikation och division hör ihop.

 

 

Du kommer att lära dig

 

·       de fyra räknesätten

oli  olika matteord

·       olika sätt att räkna - huvudräkning, skriftlig metod, digital teknik

·       att kunna använda de olika räknesätten i vardagen

 

      Du kommer att arbeta med

·       Matteappen i din iPad

·       Nomp

·       gemensamma genomgångar

·       att tillsammans komma på lösningen på olika uppgifter

 

 Kunskapskrav matematik åk.7-9

                                                        E                                     C                                   A                      

 

Vardagliga situationer

Eleven kan medverka i att lösa problem i vardagliga situationer och anger egna förslag till lösningar.

Eleven kan lösa problem i vardagliga situationer på ett delvis fungerande sätt.

Eleven kan lösa problem i vardagliga situationer på ett väl fungerande sätt.

Läsa, skriva och

storleksordna

 

Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal mellan 1 och 100.

Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal.

Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal.

Addition- och

substraktionsuppgifter

 

Dessutom beräknar och löser eleven additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 1-10 med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning eller skiftliga räknemetoder samt medverkar i att visa och uttrycka multiplikation och division.

Dessutom beräknar och löser eleven additions-, subtraktions-, multiplikations- och divisionsuppgifter på ett delvis fungerande sätt med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning och skiftliga räknemetoder.

Dessutom beräknar och löser eleven additions-, subtraktions-, multiplikations- och divisionsuppgifer på ett väl fungerande sätt med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning och skiftliga räknemetoder.

Resonemang om rimlighet

Eleven kan bidra till resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.

Omdömen om rimlighet

Eleven bidrar också till omdömen om rimlighet i egna och andras beräkningar och lösningar.

Eleven ger också enkla omdömen om rimlighet i egna och andras beräkningar och lösningar.

Eleven ger också välutvecklade omdömen om rimlighet i egna och andras beräkningar och lösningar.

Ämensspecifika ord, begrepp

& symboler

 

Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om matematik, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.

Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om matematik, i egna frågor och i enkla omdömen om olika arbetsprocesser.

Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om matematik, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser.

 

Matriser

Ma
De fyra räknesätten

E
C
A
Vardagliga situationer
Eleven kan medverka i att lösa problem i vardagliga situationer och anger egna förslag till lösningar.
Eleven kan lösa problem i vardagliga situationer på ett delvis fungerande sätt.
Eleven kan lösa problem i vardagliga situationer på ett väl fungerande sätt.
Läsa, skriva och storleksordna
Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal mellan 1 och 100.
Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal.
Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal.
Addition, subtraktion, multiplikation och divisionsuppgifter
Dessutom beräknar och löser eleven additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 1-10 med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning eller skiftliga räknemetoder samt medverkar i att visa och uttrycka multiplikation och division.
Dessutom beräknar och löser eleven additions-, subtraktions-, multiplikations- och divisionsuppgifter på ett delvis fungerande sätt med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning och skiftliga räknemetoder
Dessutom beräknar och löser eleven additions-, subtraktions-, multiplikations- och divisionsuppgifer på ett väl fungerande sätt med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning och skiftliga räknemetoder.
Resonemang om rimlighet
Eleven kan bidra till resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
Omdömen om rimlighet
Eleven bidrar också till omdömen om rimlighet i egna och andras beräkningar och lösningar.
Eleven ger också enkla omdömen om rimlighet i egna och andras beräkningar och lösningar.
Eleven ger också välutvecklade omdömen om rimlighet i egna och andras beräkningar och lösningar.
Ämensspecifika ord, begrepp & symboler
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om matematik, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om matematik, i egna frågor och i enkla omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om matematik, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser.