👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden och livets utveckling

Skapad 2020-09-28 20:37 i Östergårdsskolan gr Halmstad
Grundsärskola 7 – 9 Naturorienterande ämnen
Rymden och livets utveckling

InnehållKunskapskrav = det här ska du lära dig.
 - Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra och beskriva deras betydelse för dag, natt och årstider.
- Veta något om hur jorden blivit till enligt vetenskapen och varför planeterna är olika. Varför är planeterna runda?

- Resonera kring hur lång tid utvecklingen tagit för livet att utvecklas på jorden.

- Ge exempel på hur vi kan veta hur utvecklingen gått till. Varför dog dinosaurierna ut?

- Charles Darwin - ge exempel på vad han sa.

- Diskutera vad anpassning, naturligt urval och sexuellt urval innebär. Vad har konkurrens och samarbete med det här att göra?

- Hur tror vi idag att livet utvecklats på jorden, resonera.

- Hur tror vi att människan utvecklats på jorden, resonera.

- Resonera kring hur vetenskapen och människorna tänkte förr.


Arbetssätt = så här ska vi jobba
Vi diskuterar, läser och ser filmer.

Vi arbetar en och en och/eller två och två.


Bedömning = så här visar du att du kan

Genom att delta i allt vi gör i klassrummet eller på annat sätt som du kommer överens om med din lärare.

 

 

Matriser

NO
Rymden och livets utveckling

E
C
A
Jordens, solens & månens rörelser
Eleven kan bidra till resonemang om jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra och medverkar i att beskriva deras betydelse för dag, natt och årstider.
Eleven kan föra enkla resonemang om jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra och beskriver deras betydelse för dag, natt och årstider på ett delvis fungerande sätt.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra och beskriver deras betydelse för dag, natt och årstider på ett väl fungerande sätt.
Evolutionsteorin
Eleven medverkar också i resonemang om livets uppkomst och utveckling i enlighet med evolutionsteorin.
Eleven för också enkla resonemang om livets uppkomst och utveckling i enlighet med evolutionsteorin.
Eleven för också välutvecklade resonemang om livets uppkomst och utveckling i enlighet med evolutionsteorin.
Hämta information
Eleven kan medverka i att hämta information med naturvetenskaplig anknytning från olika källor och gör något eget övervägande vid resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt hämta information med naturvetenskaplig anknytning från olika källor och för då enkla och delvis underbyggda resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt hämta information med naturvetenskaplig anknytning från olika källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Ämnesspecifika ord, begrepp & symboler
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och i enkla omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser.