👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blues 12'an

Skapad 2020-09-28 20:58 i Häggvallskolan Tjörn
Vi lär oss spela tillsammans.
Grundskola 6 – 7 Musik
Du kommer att få lära dig om blues 12'an och var den kommer ifrån. Du kommer att få prova på att spela fyra olika instrument i en enkel ensemble. Du får själv välja vilket du vill börja med. Målet är att du ska prova alla instrument minst en gång. Instrument som vi jobbar med i detta arbetsområde är gitarr, bas, keyboard samt trummor/slagverk.

Innehåll

Mål att sträva mot:

Delta i en enkel ensemble där du utövar ditt instrument i samklang med övriga deltagare i ensembeln.

Bedömningens inriktning

Gitarr: Jag kommer att bedöma din förmåga att greppa rätt ackord och samtidigt slå an strängarna i rätt rytm och tillsammans med de övriga i gruppen. Piano / Keyboard: Jag kommer att bedöma din förmåga att ta rätt treklangsackord med högerhanden och rätt baston med vänsterhanden och kompa tillsammans med de övriga i gruppen. Bas: Jag kommer att bedöma din förmåga att greppa basen och slå an strängen i rätt rytm och tillsammans med de övriga i gruppen. Trummor: Jag kommer att bedöma din förmåga att hålla takten och kompa tillsammans med de övriga i gruppen. Jag kommer även bedöma din förmåga att spela ett fungerande intro / outro till låten.

Tolkade och konkretiserade mål:

Du ska kunna spela och växla mellan olika ackord ensam och tillsammans med andra. Du ska förstå hur olika toner samverkar i ackord och melodier.

Förmågor och färdigheter att utveckla och bedöma:

Du ska visa att du kan ta ansvar för att träna in de ackord som används i vald låt och försöka förstå varför tonerna samverkar i ackord. Du ska visa att du kan spela rytmiskt och i rätt följd, ensam men även tillsammans med övriga i gruppen. Ackord: rockkvint E, A och B.

Vad ska vi arbeta med, hur ska vi arbeta och varför ska vi arbeta med detta:

Ni kommer att få instruktionsblad som är enkla att följa. Ni ska jobba med blues 12'an för att ni vid terminens slut kunna skriva en låt tillsammans, baserad på blues 12'an.

Uppgifter

 • Vi spelar tillsammans.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.
  Mu  4-6
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
  Mu  7-9
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster i olika genrer.
  Mu  7-9
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
  Mu  7-9
 • Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.
  Mu  7-9
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.
  Mu  7-9