Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tvärgrupper

Skapad 2020-09-29 06:59 i Näsbygårdens förskola Kristianstad
Förskola
Vi kommer ha tvärgrupper för att ge barnen möjlighet att lära känna varandra inför kommande uppflytt från småbarn till storbarn

Innehåll

Vad/Varför:

I vårt team har vi en småbarnsavdelning och en storbarnsavdelning på våra respektive avdelningar kommer vi att arbeta i mindre grupper och en av grupperna blir en tvärgrupp mellan avdelningarna. I denna grupp kommer de största barnen från småbarnsavdelningen vara tillsammans med de yngsta barnen på storbarnsavdelningen. Detta för att vi vill ge barnen möjlighet att lära känna varandra och känna sig trygga tillsammans inför kommande uppflytt. 

 

Hur:

Vi kommer att arbeta tillsammans i denna grupp en till flera gånger i veckan och erbjuda barnen olika typer av aktiviteter och lärandesituationer, dessa aktiviteter kommer styras utifrån det tema hela förskolan arbetar med. Med fokus på lära känna varandra och skapa en VI-känsla i denna grupp. 

"Jagbok" - Vem är jag, vad heter jag, vad tycker jag om att göra

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: