👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att orientera sig

Skapad 2020-09-29 07:39 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Grundskola 6 Idrott och hälsa
Kunskap om hur man följer kartor och skisser är nödvändig för att eleverna ska kunna orientera sig i olika miljöer. Miljöerna som de ska kunna orientera sig i kan vara allt från ett köpcentrum till skogar och ängar. Skolverket har därför valt att använda det övergripande begreppet ”att orientera” istället för orientering, som för tankarna till sporten orientering. Kunskaperna om hur man orienterar kommer förstås även till användning i sporten orientering.

Innehåll

Undervisningen i att kunna orientera sig kommer att bedrivas i olika miljöer och genom olika undervisningsmoment så som:

Kartteori (tecken, färger symboler och så vidare)

Keps/kompisorientering

Orientering efter QR-koder

Banorientering

Eleverna kommer att ha möjlighet att orientera sig både i grupp och enskilt efter önskemål.

 

Viktigt

Kläder efter väder

På grund av att föregående period innehöll så mycket av schemabrytande innehåll som inte hade med ämnet att göra så har vi fått flytta delen om resonemang kring "Samtal om aktivitet, hälsa och förmåga" till den här perioden. Eleverna har själva fått välja tid för inlämning och vi kommer fortsätta integrera teori i praktik samt som ni ser på planering även ha en ren teorilektion.

 

Planering

 

Onsdag

Utomhus

Torsdag

Utomhus

v.40

Kartpromenad

Samling nära elljusspår

Keps (kompisorientering)

v.41

Banorientering

Teorilektion (salsanvisning kommer)

v.42

Hitta ut - orientering

Hitta ut-orientering

v.43

Efter behov - orientering

Examination Orientering

Inlämning Teoriuppgift

 

Planeringen är preliminär. Ändringar kan komma att ske.

Matriser

Idh
Orientering åk 6

E
C
A
Orientering
Eleven kan med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor
Eleven kan med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor
Eleven kan med godsäkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor