👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild - åk 1

Skapad 2020-09-29 08:21 i Sånnaskolan Kristianstad
Grundskola F – 3 Bild
Under läsåret i åk 1 ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper i hur man använder olika metoder, material och hur man genom dessa framställer och berättar om sina bilder. Arbetet syftar till att utöka elevernas intresse för deras kreativitet och skapande.

Innehåll

Syfte:

du ska lära dig:

 • skapa bilder med olika tekniker, redskap och material
 • klippa, klistra och måla ( både fritt och bestämda uppgifter)
 • arbeta självständigt och tillsammans med andra
 • delta i samtal om bilder t.ex. vad bilderna berättar

Undervisningens innehåll:

 • skapa olika bilder och använda dig av olika sorters kritor och vattenfärger
 • klippa och klistra med olika sorters papper
 • visa en del av dina bilder och berätta om dem för klassen
 • grundläggande färglära t.ex. grundfärgerna och hur dessa färger kan skapa andra färger

Detta kommer att bedömas:

 • hur du deltar aktivt i bildlektioner och bildaktiviteter
 • din förmåga att lyssna och ta instruktioner inför uppgifter
 • våga prova och inte ge upp om det blir fel

Uppgifter

 • fllfdsfs

 • rita något

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
  Bl  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Bl  E 6

Matriser

Bl
Arbetsmatris i bild åk 1

Ej godkänd nivå
Grundläggande nivå
Utvecklad nivå
Avancerad nivå
Initiativförmåga, ansvar och självständighet
Visar inget eget initiativ.
Visar ibland eget initiativ och ansvar. Visar viss självständighet i sitt arbete.
Visar oftast eget initiativ och ansvar. Visar oftast självständighet i sitt arbete.
Visar alltid eget initiativ och ansvar. Arbetar helt och hållet självständigt.
Förstå och arbeta efter instruktioner.
Har svårigheter att arbeta efter instruktioner. Behöver kontinuerligt stöd och handledning.
Arbetar till viss del efter instruktioner. Behöver ibland stöd eller handledning.
Arbetar oftast efter och tillämpar viss tidigare instruktion. Behöver sällan stöd eller handledning.
Arbetar alltid efter instruktioner och tillämpar även tidigare information och handledning.
Idéer, möjligheter och problemlösning.
Saknar egna idéer och har svårt att lösa praktiska problem.
Har ibland egna idéer och löser med viss hjälp enklare praktiska problem.
Utgår oftast från egna idéer och ser flera möjligheter i praktiska problem.
Utgår alltid från egna idéer och väljer passande lösningar på praktiska problem.
Materiel, tekniker och metoder
Har svårt att använda passande materiel, teknik och metod.
Kan ibland använda passande materiel, teknik och metod.
Kan oftast använda passande materiel, teknik och metod
Kan alltid använda passande materiel, teknik och metod.
Färg, form, komposition och helhet.
Har svårighet att anpassa färg, skapa form, se komposition och helhet
Kan ibland anpassa färg, skapa form, se komposition och helhet.
Kan oftast anpassa färg, skapa form, se komposition och helhet.
Kan alltid anpassa färg, skapa form, se komposition och helhet på ett uttrycksfullt sätt.