👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 4 20/21

Skapad 2020-09-29 09:26 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 4 Engelska
I arbetet med engelska i årskurs 4 kommer vi att prata, skriva, läsa och lyssna mycket. Boken vi använder är Magic 4. Vi kommer också att använda oss av www.kimstudies.com, www.gramatikbolaget.se som ytterligare komplement till boken.

Innehåll


Bedömning:
Blandade uppgifter

Tidsplan / Lektionsplanering:
Ht'20 - Vt-21

Språkmål:
Tala, läsa, skriva och förstå engelska.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  A 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  A 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  En  A 6
 • Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  A 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  A 6
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  A 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6

Matriser

En
Bedömningsmatris

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Tala
 • En  4-6
 • En  4-6
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Du visar din förståelse genom att enkelt redogöra för och kommentera innehållet.
Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer
Engelska i världen
 • En  4-6
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Du kan enkelt berätta om några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kan enkelt berätta om några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kan övergripande några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Skriva
 • En  4-6
 • En  4-6
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
I skriftlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Läsa
 • En  4-6
 • En  4-6
 • En  4-6
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Du förstår det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Hörförståelse
 • En  4-6
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Du kan följa enkla muntliga instruktioner.
Du förstår och följer instruktioner.
Du visar din förståelse genom att redogöra för och följa instruktioner.
Strategier
 • En  4-6
 • En  4-6
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan du välja och använda dig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan du i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan du i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.