👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ht-20 Spa 6: Berätta om sig själv

Skapad 2020-09-29 09:49 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
I det här projektet lär du dig att berätta om dig själv, samt ställa enkla frågor.

Innehåll

 

Genomförande

Under v. 39- 41 arbetar vi med att berätta om oss själva på spanska, samt att ställa enkla frågor och på så sätt kunna ha ett kort samtal. Du ska kunna säga vad du heter, var du bor, hur gammal du är och om du har syskon. Du ska kunna fråga någon annan vad hen heter, var hen bor, hur gammal hen är och om den har syskon. 

Vi arbetar med kapitel 6 i textboken Vale6. Ni får gärna jobba extra med den digitala versionen hemma. 

I slutet av projektet blir du parad ihop med någon i gruppen och så ska ni ställa frågor till varandra och svara.

Du blir bedömd i: tala och samtala 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer och platser.
  M2  4-6
 • Tydligt talat språk och enkla texter som är instruerande och beskrivande till exempel från olika medier och i kombination med illustrationer.
  M2  4-6
 • Olika former av samtal och dialoger.
  M2  4-6
 • Enkel information och enkla meddelanden.
  M2  4-6
 • Språkliga företeelser i det språk eleven möter, med betoning på uttal och intonation samt sambandet mellan skrift och uttal.
  M2  4-6
 • Hur ord och vardagsfraser används i olika situationer.
  M2  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-6
 • Enkla presentationer, meddelanden, beskrivningar och dialoger i tal och skrift.
  M2  4-6
 • Strategier för att lösa språkliga problem i samtal, till exempel gester och frågor.
  M2  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga kommunikationen med betoning på uttal och intonation.
  M2  4-6
 • Kunskapskrav
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka ord och fraser.
  M2  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka ord och fraser.
  M2  E 6
 • Dessutom kan eleven använda sig av någon strategi som löser enstaka enkla problem i interaktionen.
  M2  E 6