👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dinosaurieland

Skapad 2020-09-29 10:05 i 223921 Förskolan Sturehill Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Vi utvecklar vår förmåga att samarbeta genom lek....

Innehåll

I den här undervisningssituationen ska barnen få lära sig att inta olika roller i leken. Vi tränar på att följa och leda genom berättande och utvecklar därmed vår förmåga att delta i olika sociala sammanhang. Undervisningen syftar till att barnen ska få olika roller tilldelade i lek, det vill säga rollen att leda och rollen att följa andra i lek. Vi kommer att var 8 barn som tillsammans får i uppgift att skapa en värld till vårt nya dinosauriematerial i bygg och konstruktionshörnan.

Pedagog kommer att sufflera och be barnen att byta roller medans leken pågår.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18