👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

7D Teknik - Programmering

Skapad 2020-09-29 10:38 i Torpskolan Lerum
Grundskola 7 Teknik
Datorn har en speciell plats i praktiskt taget all modern teknik. Det finns datorer i en mängd olika maskiner och apparater som vi använder idag. Tvättmaskinens dator avgör hur länge tvätten behöver tvättas för att bli ren, mobiltelefonens dator gör det möjligt att surfa på internet och larmet där hemma har en dator som gör att larmet kan stängas av och på genom en telefon för att ta några exempel. I detta område kommer du få lära dig programmera i Scratch, ett programspråk som använder sig av blockprogrammering. Bland annat kommer du få chansen att utveckla ditt eget spel!

Innehåll

Arbetsgång - hur vi arbetar

Vi kommer lägga huvuddelen av tiden i detta område på praktiskt arbete i programmet Scratch.

Efter en kort genomgång av grunderna inom datorer och programmering kommer vi dyka in i spelprogrammeringens värld där varje elev får jobba enskilt och skapa sitt eget spel.

Du kommer också behöva förklara och beskriva hur du jobbat med uppgiften i en avslutande projektrapport.

 

Grovplanering

Vecka 36: Uppstart, beskrivning av området, kort teori om datorer och programmering, övning: "Tänk som en programmerare"

Vecka 37: Gemensam lärarledd programmering, "Fiskboll"

Vecka 38: Fortsatt programmering av "Fiskboll", så långt man hinner. Redovisning för de som vill.

Vecka 39: Fortsatt programmering av "Fiskboll" eller andra färdiga programbeskrivningar.

Vecka 40:  Start av uppgiften "Programmera ett spel"

Vecka 41: "Programmera ett spel"

Vecka 42: Avslutning programmering och inlämning av projektrapport

 

Bedömning

Det centrala innehåll och de kunskaper som ingår i bedömningen av detta område framgår nedan.

Bedömningen sker i huvudsak genom att jag tittar på hur du programmerat ditt spel, framförallt hur du löst de problem som uppstår i programmeringen för att du skall få ditt spel att fungera som du vill.

Du kommer också att få förklara, skriftligt, ditt program; de enskilda programmeringsblocken och hur de samverkar. Detta gör du i en projektrapport som du lämnar in i slutet av området.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras.
  Tk  7-9
 • Hur digitala verktyg kan vara stöd i teknikutvecklingsarbete till exempel för att göra ritningar och simuleringar.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Generell Teknik Lgr 11

E
C
A
Konstruktion
Undersöka, genomföra, pröva olika idéer till lösningar och utforma fysiska eller digitala modeller.
Du kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Du kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Du kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
Utveckla - förbättra
Utveckla en produkt eller modell och kunna berätta hur den kan göras bättre.
Under arbetsprocessen bidrar Du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer Du handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer Du handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentation
Skisser, ritningar, beskrivningar, modeller med beskrivningar om bakomliggande tanke visas.
Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Du gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Du gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.