👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik - religiös musik - 20/21

Skapad 2020-09-29 10:48 i Friskolan Metis Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Musik
Under detta projekt kommer vi jobba med vad musik har för funktion och hur den låter inom olika religioner.

Innehåll

Undervisning

Vi börjar med att göra en kahoot med musik från olika religioner. Veckan efter kommer vi jobba med olika frågor om musik från olika religioner och veckan därpå kommer alla göra ett bildspel där samspelet mellan bild och musik ligger i fokus. Du väljer om du vill göra ditt bildspel utifrån en religion eller inom en speciell genre inom en religion. I bildspelet kommer du också presentera fakta om religionens musik eller musikstilen. 

Jag gör ett bildspel om Gregoriansk musik som du kan utgå från när du skapar ditt eget.

Arbetet denna gång är tredelat. Dels så ska du svara på frågorna som finns i Classroom, dels göra ditt bildspel och så kommer vi att sjunga en gospel, en hinduisk sång och en judisk sång.

 

Redovisning

Du redovisar detta arbete genom att visa ditt bildpel för undervisningsgruppen och lämna in dina uppgifter i classroom. 

Arbetet ska vara inlämnat senast den 13/11-20

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
  Mu  7-9
 • Hur rösten kan varieras i flerstämmiga, vokala uttryck i olika genrer.
  Mu  7-9
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.
  Mu  7-9
 • Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband.
  Mu  7-9
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.
  Mu  7-9

Matriser

Mu
Musik - religiös musik - 20/21

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Delta i gemensam sång
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med viss säkerhet rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med relativt god säkerhet rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med god säkerhet rytm och tonhöjd.
Kombinera med andra uttycksformer
Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken i någon mån samspelar.
Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken relativt väl samspelar.
Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken väl samspelar.
Resonera om funktion och betydelse
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Musikaliska karaktärsdrag
Dessutom kan eleven i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Dessutom kan eleven i relativt hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Dessutom kan eleven i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.