👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning och algebra åk 9

Skapad 2020-09-29 10:53 i Österslättsskolan Karlshamn
Kapitel 1 i Z-boken. Vi har extra fokus på problemlösning.
Grundskola 9 Matematik
Du får repetera de fyra räknesätten i bråkform och decimalform. En fördjupning ges i potensräkning och negativa tal. Att kunna teckna uttryck och göra ekvationsberäkningar ingår i detta område.

Innehåll

Syfte

 

Centralt innehåll

 

Konkretisering

Du ska kunna:

 • utföra beräkningar med negativa tal
 • uttrycka små tal och stora tal i potensform och grundpotensform
 • utföra beräkningar med tal i potensform
 • samband mellan prefix och tiopotenser
 • teckna algebraiska uttryck samt förenkling av dessa
 • hitta mönster i bilder och talföljder
 • lösa ekvationer och pröva lösningar genom olika metoder
 • använda proportionsbegreppet
 • värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang
 • arbeta med problemlösning i grupp, där ni diskuterar olika lösningsstrategier
 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om aktuella begrepp

Undervisning/arbetssätt

För att eleven ska få utveckla sina förmågor inom detta område kommer vi att ha gemensamma genomgångar, praktiska övningar, diskussioner samt enskilt arbete. Vi kopplar på ett naturligt sätt det matematiska kunnandet till vardagliga situationer enligt Lgr 11. Vi avslutar området med ett skriftligt prov.

 

Bedömning

Eleven bedöms kontinuerligt under lektioner och en slutlig sammanställning görs efter områdets slut. 

Vi bedömer följande förmågor

Problemlösning; Tolka och lösa problem, välja/använda strategier och metoder, föra underbyggda resonemang om alternativa tillvägagångssätt

Begrepp; Kunskap om begrepp, föra resonemang om begrepp

Procedur; Aritmetik, algebra

Resonemang; Föra och följa matematiska resonemang

Kommunikation; Redogöra och samtala om tillvägagångssätt, matematiskt språk

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.
  Ma  7-9