Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ht-20 Spa 8: Mi casa

Skapad 2020-09-29 10:58 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Inbjudan till arbetsområdet.

Innehåll

Genomförande

BEDÖMNINGSTILLFÄLLE: tisdag 20 oktober (v. 43)

Under v. 40-43 arbetar vi med hemmet i spanskan. Du ska lära dig:

rum: kök, sovrum, vardagsrum, etc

möbler: säng, skrivbord, soffa, etcc.

prepositioner: under, på, bredvid, etc.

verb i presens: vad du gör i de olika rummen: jag äter, vi lagar mat, etc

Du ska rita en planlösning över ditt hus. I varje rum ska du ha några möbler. Du ska sedan öva dig på att berätta om ditt hus. Du ska ha med någon slags inledning på din muntliga presentation. Du ska också berätta vad du gör i de olika rummen. Du får leta upp enstaka ord men inte översätta hela meningar med hjälp av Google Translate eller liknande. 

Om du siktar på E: inledning, beskriv bara ditt sovrum, några möbler och några prepositioner.

Om du siktar på högre än E: beskriv hemmet och ditt sovrum. Din presentation ska vara välutvecklad, detaljerad du ska ha med möbler, prepositioner. OBS! Det kan vara så att du siktar på högre bedömningar men får E, det beror på hur mycket du förbereder dig och övar. 

Du har fått ett häfte med allt material som du behöver. 

Tänk på följande när du berättar:

flyt, begriplighet och att du kan använda orden i hela meningar, gärna välutvecklade och detaljerade meningar där verben är i rätt form. Detta går bara att öva sig till. 

 

Under det här projektets gång blir du bedömd i tala/samtala. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  E 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  M2  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: