👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering åk 6 ht

Skapad 2020-09-29 11:34 i Prästängsskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Idrott och hälsa
Att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter. Eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra.

Innehåll

Förmåga/or att utveckla:

 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer

 

Centralt innehåll:

 •  Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap. 
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus,
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
 • Simning i mag – och ryggläge
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer
 • Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enlig allemansrätten.
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser
 • Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap

 

Kunskapskrav:

 •  Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten. 
 •  I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
 • Eleven kan även simma 200 meter varv 50 meter i ryggläge.
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
 • Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.

Detta ska du lära dig:

 • Olika lekar och spel och idrotter utan boll (inomhus och utomhus)
 • Kondition
 • Styrka
 • Dans
 • Samarbete
 • Simning

Så här ska vi arbeta:

 • Olika lekar och spel och idrotter - Genom att prova på och aktivt delta i de aktiviteterna som presenteras under terminen
 • Kondition - Genom att delta på konditionstesten och sträva efter att förbättra sina äldre resultat samt få en förståelse för vikten av en god kondition och hur man kan påverka den 
 • Styrka -Genom att aktivt delta på styrkelektionerna samt förstå vikten av en god styrka och hur man kan påverka den
 • Dans - Genom att aktivt delta under dansperioden samt att komma med egna idéer och förslag
 • Samarbete -Genom att samarbeta med klasskamrater inom samtliga idrottsaktiviteter under hela terminen

Så här blir du bedömd:

·         Din förmåga att vara aktiv vid genomgångar och olika lektionsmoment.

·          Hur du deltar i olika utomhus/inomhus aktiviteter och hur du varierar och anpassar dina rörelser till sammanhanget.

·         Din förmåga att samarbeta med andra elever och följa gemensamma regler.

·         Hur du använder din kropp i de olika aktiviteterna (friidrottsgrenarna, gymnastikövningar, styrkeövningar, konditionsövningar, dans …)

·         Hur du utföra aktiviteterna på rätt sätt och med säkerhet

·         Hur du genomför rörelserna tekniskt. Utöver det praktiska är det viktigt att aktivt delta i diskussioner om hur vi förebygger skador.