👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 4, kapitel 2: Geometriska objekt, längd och omkrets

Skapad 2020-09-29 11:31 i Apelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 Matematik
Planeringen utgår från boken "Koll på matematik 4A" och andra kapitlet "Geometriska objekt, längd och omkrets".

Innehåll

Vilka geometriska former finns omkring dig? Vilken längdenhet passar bäst att använda när du ska mäta en penna? Vilka likheter och skillnader finns mellan en kvadrat och en rektangel? Hur räknar du ut omkretsen av skolbyggnaden? Kan du mäta med annat än en linjal, måttband och tumstock? 

Vad ska vi arbeta med och lära oss?

Du ska lära dig:

 • att namnge, konstruera och beskriva geometriska objekt 
 • att jämföra, uppskatta och mäta längd 
 • att omvandla längdenheter
 • att mäta och beräkna omkrets 

Hur ska vi arbeta? 

Vi ska arbeta med:

 • läroboken Koll på matematik 4A
 • genomgångar
 • Bingel 
 • diskussioner i helklass och i mindre grupper
 • EPA - enskilt, par, alla 

Vad och hur kommer detta bedömas? 

Du kommer att få visa dina kunskaper genom:

 • det dagliga arbetet på lektionerna 
 • muntliga diskussioner och resonemang 
 • Mattekollen 1,2,3
 • test 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik åk 4: Geometriska objekt, längd och omkrets

Påväg mot godtagbar nivå
Godtagbar nivå
Problemlösning
Eleven: - formulerar och löser problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet - tolkar enkel muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll - tolkar resultat och drar relevant slutsats
 • Ma
Begrepp
Eleven visar, använder och uttrycker kunskaper om: - kapitlets begrepp Eleven: - känner igen och namnger tvådimensionella geometriska objekt till exempel romb, parallellogram, cirkel - beskriver geometriska objekt genom att använda lämpliga ord som till exempel sida, hörn och motstående sidor - jämför geometriska objekt efter egenskaper som till exempel form och vinklar - hanterar enhetsbyten inom längd - reflekterar över vilken enhet som är lämplig använda till exempel för hur långt det är till skolan
 • Ma
Metod
Eleven: - jämför och storleksordnar längder - gör rimliga uppskattningar av längd i olika sammanhang - mäter längd med hjälp av olika mätredskap och standardiserade enheter till exempel cm - bestämmer omkrets för tvådimensionella geometriska objekt till exempel rektanglar
 • Ma
Kommunikation och resonemang
Eleven: - beskriver/redovisar kunskaper om geometriska objekt, längd och omkrets med olika uttrycksformer t.ex. med bilder, ord eller matematiska symboler och växlar mellan dessa - för enkla resonemang om rimligheten i ett resultat - ställer frågor, framför och bemöter matematiska resonemang om geometriska objekt, längd och omkrets
 • Ma
 • Ma