👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att leva tillsammans

Skapad 2020-09-29 11:37 i Blästadsskolan särskola Linköping
Grundsärskola F Samhällsorienterande ämnen
Att skapa en grupp, där reflekterande över demokratiska värden, principer och arbetssätt är en röd tråd i arbetet i alla ämnen.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet

Reflekterar över demokratiska värden, principer och arbetssätt. Söka granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden och använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Att arbeta med livsfrågor med betydelsen för eleven till exempel kamratskap, könsroller och jämställdhet. Konsekvenser av egna och andras handlingar och ställningstaganden.

Normer och regler i elevens livsmiljö och hur demokratiska beslut fattas i skolan.

Du ska känna till och använda följande begrepp

Vad är en bra kompis, vad är regler, hur röstar man om man tycker olika, pojke flicka skiljer det?

Du kommer att lära dig genom

Delta i diskussioner tillsammans i gruppen, göra olika val när det gäller aktiviteter enskilt eller tillsammans. Leka tillsammans.

Du visar vad du lärt dig genom att

Delta i diskussioner, visa med att vara en bra kompis, delta i valsituationer. Följa klassen och skolans regler.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,
  SO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Livsfrågormed betydelse för eleven, kamratskap, könsroller och jämställdhet.
  SO  1-3
 • Konsekvenser av egna och andras handlingar och ställningstaganden.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skola och i digitala miljöer.
  SO  1-3
 • Hur demokratiska beslut fattas i skolan. Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor.
  SO  1-3