👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språktema Pippi Långstrump

Skapad 2020-09-29 11:42 i Fasseröd ULNA Förskolor
Ett av våra främsta mål på Lilla Björn är att utveckla språket och därför har vi valt Pippi Långstrump som tema då Pippi är ett intresse som finns bland barnen
Förskola
Ett av våra främsta mål på Lejonet är att utveckla språket. Vi har valt Pippi Långstrump som tema då Pippi är ett intresse som finns bland barnen.

Innehåll

 

Tema Pippi Långstrump

 

Varför?

Ett av våra främsta mål på Lejonet är att utveckla språket och därför har vi valt Pippi Långstrump som tema då Pippi är ett intresse som finns bland barnen.

Genom Pippi Långstrump kan vi jobba med språket på olika vis. Pippi kommer att ge barnen olika uppgifter som har med språket och stopp min kropp att göra.  

 

Mål och syfte

Vi tycker att det är viktigt att barnens språk utvecklas så att de kan sätta ord på sina tankar och känslor för att därmed kunna påverka sin situation. Att barnen kan kommunicera med varandra i olika situationer exempelvis i leken (detta för att minska antal konflikter/missförstånd). Att de kan sammarbeta, lösa konflikter, lyssna på varandra och förstå att man ibland måste vänta på sin tur. Ett utvecklat språk ökar också möjligheten till en tryggare självkänsla då man kan sätta ord på sina tankar och känslor samt kunna lyssna och förstå andra.

 

Hur?

Genom att exempelvis:

 • Sjunga sånger som Pippi kommer med
 • Rim och ramsor
 • Läsa böcker och ha boksamtal
 • Estetiskt skapande
 • Flanosaga
 • Sätta upp bilder på Pippi för att skapa olika stationer, där barnen kan bearbeta det vi gjort 

 

Arbetsätt

 • Det är viktigt att vi pedagoger är närvarande med barnen i alla situationer. Att vi hjälper barnen att sätta ord på sina tankar och känslor. Samt benämner saker och ting i barnens omgivning. Detta kan också förstärkas med hjälp av bildstöd och skriftspråk. 
 • Dela upp barnen i mindre grupper för att kunna se varje barn. Samt skapa lugn och ro (minska ljudnivå, stress) och därmed skapa trygghet. 
 • Upprepa för att kunna se hur barnen och de olika aktiviteterna utvecklas under tidens gång. På så vis kan vi utveckla saker och ting utifrån barnens behov och intressen. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18