👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik Åk 7 - Materia & Krafter

Skapad 2020-09-29 12:52 i Bagarmossens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Fysik
Vad är materia och hur bestämmer vi massa, längd och volym? Densitet, vad är det? Newton, vem var det och vad har han med krafter att göra? Varför vill du hellre att en elefant trampar på dig än någon med vassa stilettklackar? Hur fungerar tryck i olika medier?

Innehåll

Materia och krafter

v. 35  Naturvetenskap, naturvetenskapligt arbetssätt  Mäta, Enheter    s.26-29

v. 36 Materia, massa, volym densitet   s. 30-33 

v. 37 Arkimedes, krafter, motkraft   s.35, 109-111

v. 38 Gravitation, tyngd/vikt, newton  s. 112

v. 39 Tyngdpunkt, stödyta, tryck i gaser och vätskor s. 113

v. 40 komprimera, kommunicerande kärl.  s. 116-118

v. 41 Laboration (hypotes, planering, genomförande, resultat)

v. 42 Prov

Vi läser också texter på Digilär, dessa länkar hittar du enklast i NO-kanalen i Teams

 

 

Uppgifter

 • Prov - Materia och Krafter

 • Laboration - Krafter och materia

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och kommuniceras i väderprognoser.
  Fy  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
  Fy  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik.
  Fy  7-9
 • Universums utveckling och atomslagens uppkomst genom stjärnornas utveckling.
  Fy  7-9
 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
  Fy  7-9