Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Algebra Åk 7

Skapad 2020-09-29 12:50 i Roslagsskolan Norrtälje
Tal: Kap1 Matematik Direkt 7
Grundskola 7 Matematik

Innehåll

Algebra

 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck och ekvationer.
 • Algebraiska uttryck och ekvationer som är relevanta för eleven.
 • Metoder för ekvationslösning.

Syfte

Genom undervisningen i matematik ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. (Problemlösning)
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp (Begrepp)
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. (Metod)
 • Föra och följa matematiska resonemang genom att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Resonemang och kommunikation)

Bedömning

 • Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa din kunskap och din förståelse inom området.
 • Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets delar.
 • Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort.

Arbetssätt

 • Vi kommer att ha genomgångar och diskutera uppgifter enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.
 • Vi kommer att ha räkning, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.
 • Vi kommer att lösa matematiska problem, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.
 • Vi kommer att titta på samt värdera olika strategier och metoder för att lösa matematiska problem

Diagnoserna

Diagnoserna är ett hjälpmedel för dig att veta vad du behöver öva mera på, de bedöms ej.

Bedömningsunderlag

1. Skriftliga prov

2. Redovisning (muntligt och skriftligt) under lektionerna, till exempel problemlösning

Planering

OneNote

I OneNote hittar du matteboken samt annat material som vi jobbar med. Tryck på länken nedan:

https://edunorrtalje-my.sharepoint.com/personal/72lima04_norrtalje_se/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc={253cb469-bc67-4cbd-a17f-a1a5cc2219d6}&action=edit&wd=target%28V%C3%A4lkommen.one%7Cb4436f4a-80d8-4f4e-a69e-6af6aee92d3b%2FV%C3%A4lkommen%7C326a5b6c-3d55-4d73-9b7e-e9f61bc92ce0%2F%29

Matriser

Ma
Algebra åk7

Rubrik 1

Förnivå
E
C
A
Begrepp
Du har baskunskaper om matematiska begrepp och använder dem på ett ganska bra sätt i situationer som du känner till väl. Du kan berätta om matematiska begrepp med hjälp av symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett ganska bra sätt. Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur begreppen hör ihop.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och använder dem på ett bra sätt i situationer som du känner till. Du kan berätta om matematiska begrepp med hjälp av symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett bra sätt. Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur begreppen hör ihop.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och använder dem på ett mycket bra sätt i nya situationer. Du kan berätta om matematiska begrepp med hjälp av symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett mycket bra sätt. Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur begreppen hör ihop.
Metod
Du kan göra uträkningar i algebra, på ett ganska bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra uträkningar i algebra, på ett bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra uträkningar i algebra, på ett mycket bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att göra uträkningarna.
Kommunikation
Du kan förklara och prata på ett ganska bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder symboler och andra matematiska uttryck som passar ganska bra ihop med situationen och målet.
Du kan förklara och prata på ett bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder symboler och andra matematiska uttryck som passar bra ihop med situationen och målet.
Du kan förklara och prata på ett mycket bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder symboler och andra matematiska uttryck som passar mycket bra ihop med situationen och målet.
Resonemang
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett ganska bra sätt.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: