Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ht-20 Spa 9: Läsprojekt

Skapad 2020-09-29 13:12 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Läsprojekt. Ni delas in i grupper och läser varsin kort bok med tillhörande gloslista. Vi övar också på gamla nationella prov.

Innehåll

 

 

Genomförande

Under v. 39-41 läser vi en bok på spanska. Ni delas in i grupper och läser varsin bok. Ni högläser varje kapitel tillsammans och går igenom texten med hjälp av en gloslista. När ni har läst ut boken gör ni ett diagnostiskt test med frågor om boken.

Efter läsprojektet övar vi också läs- och hörförståelse på gamla nationella prov och andra texter. Vi har nationellt prov i läsförståelse på fredag v. 43. 

Du blir bedömd i läsförståelse på det nationella provet fredag v. 43. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  E 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: