👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kapitel 2. Tal i decimalform.

Skapad 2020-09-29 13:40 i Fjälkinge skola Kristianstad
Matematikboken Beta , Kapitel 1 och 2 .
Grundskola 5 Matematik
Du får lära dig om samband mellan bråk- och decimalform, hur du räknar med decimalform samt siffrors olika värden beroende på position.

Innehåll

Efter avslutat arbete har du fått lära dig: 

  • samband mellan tal i bråkform och i decimalform,

  • vilket värde en siffra representerar beroende av sin position, sin plats, i ett tal,

  • utföra beräkningar i huvudet med tal i decimalform, med alla räknesätt,

  • göra jämförelser mellan tal i decimalform,

  • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet.

Arbetsgång:

(Ungefär en gång i veckan kommer vi att ha ”Tankeverkstad”. Det innebär att vi kommer arbeta med problemlösning i par/grupp och kommer då inte använda oss av matteboken.) För närvarande är problemlösningen individanpassad.

 

Boken är uppbyggd på så vis att varje område består av tre delar (ETT, TVÅ och TRE). Tanken är att man antingen gör ETT och TVÅ eller TVÅ och TRE, beroende på vilken utmaning varje elev behöver i just det området. 

 

När grundkursen i kapitlet är klart kommer vi ha en diagnos för att stämma av att eleverna kan det de ska kunna. Är det något som fortfarande är svårt får barnen möjlighet att träna mera på just det de har svårt för. Klarar eleverna diagnosen får de möjlighet att arbeta med fördjupande uppgifter.

 

Efter detta kapitel kommer vi ha ett matteprov. Innan huvudtestet kommer vi att göra träningstest tillsammans.

 

Begrepp:

 

Bråkform, decimalform, platsvärde, utvecklad form, position, tiondelssiffra, hundradelssiffra.

 

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 

  • formulera och lösa problem samt vilka strategier och metoder du använder

  • använda begrepp och se samband mellan olika begrepp

  • välja och använda modeller för att göra beräkningar

  • föra och följa matematiska resonemang

  • redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

Matriser

Ma
Matematikboken Beta, kapitel 1-2

Du har viss kunskap men behöver mer träning för att nå godtagbara kunskaper.
Du har godtagbara kunskaper.
Du har mer än godtagbara kunskaper.
Begrepp
Förmåga att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
Metod
Förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik och genomtänkta strategier och metoder.
Kommunikation och resonemang
Förmåga att föra och följa matematiska resonemang. Förmåga att använda olika uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Beräkningar/problemlösning
Förmåga att välja och använda lämpliga metoder för att räkna och lösa olika matematiska uppgifter.