👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

So

Skapad 2020-09-29 13:40 i Lingenässkolan A Kristianstad
Grundsärskola 1 Samhällsorienterande ämnen

Innehåll

Lärandemål

Du ska få lära dig och träna mer på

 • normer och regler på och kring skolan.
 • trafikregler och säkert beteende i trafiken.
 • källsortering.
 • orientera dig i närmiljön med hjälp av vägbeskrivningar.

 

Undervisning

Du kommer att

 • med stöd av bilder och ritprat/sociala berättelser arbeta med normer och regler tillsammans med personal och strukturerat material.
 • lära dig om trafiksäkerhet och trafikskyltar i en-till-en-undervisning med strukturerat material och tillsammans ute i samhället.
 • lära dig källsortera i en-till-en-undervisning med strukturerat material.
 • lära dig hitta i närmiljön tillsammans med personal och uppmärksamma hållpunkter på vägen.

 

Bedömning

Du kan

 • delta i samtal kring sociala berättelser och kan med anpassad omgivning förstå skolans normer och regler.
 • några trafikskyltar (t ex övergångsställe) och kan tillsammans med personal stanna och se åt sidorna innan du går över vägen.
 • källsortera kartong, plast och matrester.
 • hitta vid/till och namnge några olika utflyktsmål och promenader. (T ex Kronoskogen, Kolonirundan.)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över olika geografiska förhållanden, platser, regioner och levnadsvillkor,
  SO
 • reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,
  SO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skola och i digitala miljöer.
  SO  1-3
 • Trafikregler och säkert beteende i trafiken.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel källsortering.
  SO  1-3
 • Orientera sig i närmiljön med hjälp av vägbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Namn och läge på platser i närmiljön.
  SO  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven medverka i samtal om livsfrågor med betydelse för eleven.
  SO   3