👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ANDRAGRADSEKVATIONER MA 2b

Skapad 2020-09-29 13:51 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Matematik
Kastar du en iväg boll, kan bollens rörelse beskrivas med grafen till en andragradsfunktion. Om du frågar efter kastets högsta höjd, så är det funktionens största värde du ska söka efter. Och om du undrar över hur långt kastet var, så kan svaret vara lösningen till en andragradsekvation. En andragradsfunktion kan också hjälpa oss att beskriva rörelsen hos himlakroppar eller skapa en ekonomisk vinstmodell till ett företag som tillverkar och säljer en vara. Ett viktigt verktyg inom matematiken är att kunna lösa andragradsekvationer grafiskt och algebraiskt.

Innehåll

MÅL

När du är klar med kapitlet ska du kunna:

* lösa andragradsekvationer med hjälp av faktorisering 

* lösa andragradsekvationer med hjälp av kvadreringsreglerna  

*  lösa andragradsekvationer med hjälp av pq-formeln 

* bestämma icke reella rötter till enkla andragradsekvationer 

* bestämma symmetrilinje, extrempunkt och nollställen till en andragradsfunktion

* resonera och diskutera kring matematiska problem/uppgifter

* muntligt förklara och använda dig av matematiska begrepp

* redovisa lösningar som är lätta att följa 

 

 
  •  

 

 

Vecka  

Tisdag 60 min  

Tisdag 60 min 

Torsdag 60 min 

40 

Enkla andragradsekvationer  

Tal: 2101-2107 

Utmaning 

Tal: 2108 2110 

Andragradsekvationer och komplexa tal 

Tal: 2111-13  

Utmaning 

Tal:  

2118 

Stencil 

Faktorisering som lösningsmetod  

Tal: 2119-23 

Utmaning 

Tal: 2125 

41 

Andragradsekvationer och  

Kvadreringsreglerna  

Tal: 2129-31 

Utmaning 

Tal: 2133-35 

Fullständiga  

Andragradsekvationer  

(pq- formeln) 

Tal: 2201-07 

Utmaning 

Tal: 2208- 11 

Fortsätter 

Fullständiga andragradsekvationer 

Tal: 2201-04, 07, 10 

Utmaning 

Tal: 2205, 08,11,12,14 

42 

Antal lösningar till en andragradsekvation  

Tal: 2218 - 21, 23 

Utmaning 

Tal:  

Andragradsfunktion och grafen 

 Tal: 2225 - 29, 31a, 33, 34  

Utmaning 

Tal: 31 (b-c) 37, 39 

Forts… Andragradsfunktion och grafen 

 

Alternativt Repetition… 

43 

Repetition  

Blandade uppgifter 

Tal: 1-5, 8 , 9 a/c, 14,16 

       10, 17, 19, 20, 22 

 

Utmaning 

Tal: 2233, 37, 39, 40, 42 

 

 

44 

 Höstlov  

Höstlov  

 

 Höstlov  

45 

 

Kvadratkomplettering 

Tal: 2137, 38, 40, 41 

Utmaning 

Tal: 2143, 44, 45 

 

 

 

 

Matriser

Mat
ANDRAGRADSEKVATIONER

GODKÄNDA KUNSKAPER
MER ÄN GODKÄNDA KUNSKAPER
VÄL UTVECKLADE KUNSKAPER
BEGREPP
Använda och beskriva innebörden av matematiska begrepp samt samband mellan begreppen.
PROCEDUR
Hantera procedurer och lösa uppgifter av standardkaraktär utan och med verktyg.
PROBLEMLÖSNING
Formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier, metoder och resultat.
MODELLERING
Tolka en realistisk situation och utforma en matematisk modell samt använda och utvärdera en modells egenskaper och begränsningar.
RESONEMANG/KOMMUNIKATION
Följa, föra och bedöma matematiska resonemang. Kommunicera matematiska tankegångar muntligt, skriftligt och i handling.