👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsstöd i taluppfattning, HT åk 1

Skapad 2020-09-29 14:13 i Eskilsbyskolan Härryda
Riktmärken för bedömning åk 1-3
Grundskola 1 – 3 Matematik
Skolverkets bedömningsstöd i taluppfattning för HT åk 1.

Innehåll

Matriserna är gjorda utifrån Skolverkets material "Bedömningsstöd i taluppfattning" för åk 1-3.

 

Matriser

Ma
Bedömningsstöd i taluppfattning: Åk 1

På väg att nå förväntade kunskaper för HT åk 1
Förväntade kunskaper för HT åk 1
1. Talraden, ramsräkna
Jag kan räkna till 25.
Jag kan räkna till 50.
Jag kan räkna till 115.
2. Talraden, räkna uppåt
Jag kan räkna från 3 till 12.
Jag kan räkna från 9 till 20.
Jag kan räkna från 26 till 80.
3. Talraden, nedåt
Jag kan räkna nedåt från 5.
Jag kan räkna nedåt från 10.
Jag kan räkna nedåt från 20.
4. Talraden, efter
Jag vet vilket tal som kommer efter a) 1 b) 4
Jag vet vilket tal som kommer efter a) 7 b) 10
Jag vet vilket tal som kommer efter a) 79 b) 99
5. Talraden, före
Jag vet vilket tal som kommer före a) 2 b) 4
Jag vet vilket tal som kommer före a) 5 b) 9
Jag vet vilket tal som kommer före a) 50 b) 72
6. Antalskonstans
Jag vet att 6 små föremål är fler än 4 stora föremål och kan förklara hur jag tänker.
Jag vet att 6 föremål är 6 stycken oavsett om de ligger ihop eller är utspridda.
Prövas inte på denna nivå.
7. Subitisera/uppskatta
Jag kan uppfatta 3 prickar på en tärning utan att räkna dem. Jag kan uppfatta 4 prickar på en tärning utan att räkna dem.
Jag kan uppfatta 5 prickar på en tärning utan att räkna dem. Jag kan uppfatta 6 prickar på en tärning utan att räkna dem.
Jag kan uppskatta ungefär hur många 11 är.
8. Namnge tal
Jag vet vad talet heter inom talområdet 1-6.
Jag vet vad talen heter inom talområdet 0-10
Jag vet vad talen heter inom talområdet 11-20. Jag vet vad tiotalen heter inom talområdet 0-100.
9. Fler/färre
Jag vet att 2 fler än 3 är 5. Jag vet att 1 färre än 3 är 2.
Jag vet att 2 fler än 6 är 8. Jag vet att 1 färre än 6 är 5.
Jag vet att 3 fler än 13 är 16. Jag vet att 3 färre än 13 är 10.
10. Uppdelning av tal
Jag kan dela upp 5 föremål i två delar/ högar på ett sätt.
Jag kan dela upp 5 föremål i två delar/ högar på flera sätt.
Jag kan dela upp tal inom talområdet 0-10.
11. Hälften/dubbelt
Jag kan dela upp 4 föremål i två lika stora delar.
Jag kan dela upp 8 föremål i två lika stora delar. Jag vet att hälften av 10 är 5.
Jag vet att hälften av 12 är 6. Jag vet att dubbelt så mycket som 6 är 12. Jag vet att dubbelt så mycket som 7 är 14.