👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema: Sopsortera

Skapad 2020-09-29 14:21 i Ängsgårdens förskola Kristianstad
Förskola
Skräpet vi samlat under våra skräpsamlar-tillfällen ska vi nu sortera, visa barnen var vi sorterar det.

Innehåll

Vad förstår/kan barnen i nuläge?

Intresse? Vilket behov finns att arbeta vidare med?

 

Barnen vet nu att skräp ska vara i en soptunna. Vi vill nu utveckla detta vidare, hur skräpet kan sorteras efter material i olika sopkärl.

______________________________________________________________________________________________________________ 

Omsorg, utveckling och lärande:
Mål:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling

Normer och värden:
Mål:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

 

 

Barns delaktighet och inflytande:
Mål:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan

______________________________________________________________________________________________________________

Vad är det vi vill att barnen ska förstå?

 Lärandeobjekt: Att skräpet består av olika material. Att det finns sopkärl för de olika materialen.

______________________________________________________________________________________________________________

Strategi:

Hur gör vi:

Metod: Vi samlar barnen till undervisningstillfället och visar upp skräpet vi plockat på en bricka eller filt. Samtalar om materialet och vad materialet heter. Vad som är likadant och vad som är olika. Efter en stund tar pedagog fram sopsorteringskärl.

Material: Skräp + lite extra skräp/hushållsopor utvalt av pedagog för att ha lite lättsorterat material. Sopsorteringskärl. Brännbart, plast, metall, pappersförpackning, kompost.

Miljö:

Inomhus  ______________________________________________________________________________________________________________