👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduism och buddhism

Skapad 2020-09-29 14:28 i Britsarvsskolan Falun
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
I detta arbetsområde ska vi titta närmare på två världsreligioner - hinduism och buddhism. Vi kommer titta på urkunder, centrala tankegångar, dess historia och deras viktiga tankegångar.

Innehåll

Dessa mål jobbar vi mot

 

Genom undervisningen ges du förutsättningar att...

analysera buddhismen och hinduismen samt olika tolkningar och bruk inom religionerna.

analysera hur buddhismen och hinduismen påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället.

Detta kommer vi ta upp och arbeta med

 

Centrala tankegångar och urkunder (texter, böcker).

Olika tolkningar av religionerna.

Huvuddragen i religionernas historia.

Samband mellan samhälle och religion i olika tider och olika platser.

Hur religionerna påverkar människors liv och syn på livsfrågor.

Symboler, riter och deras funktion.

Hur religionerna påverkar människor

 

Detta kommer att bedömas

Dina kunskaper om hinduism och buddhism.

Din förmåga att beskriva och förklara centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.

Din förmåga att föra resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av hinduism och buddhism.

Din förmåga att föra resonemangen på ett sätt som resonemanget framåt.

 

Matriser

Re
Hinduism och buddhism

Inte godkänt
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Kunskaper om hinduism och buddhism
Grundläggande
Goda
Mycket goda
Kunskaper om centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna
Beskriva
Förklara och visa på samband
Förklara och visa på generella mönster kring
Ny aspekt
Resonemang kring hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av hinduism och buddhism
Enkla
Utvecklade
Välutvecklade
Ny aspekt
Du för resonemangen på ett sätt som [...] resonemanget framåt [...]
Till viss del för
För
För och fördjupar eller breddar det