👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hösten

Skapad 2020-09-29 14:39 i Granbergsskolan F-6 Bollnäs
Årstidernas växlingar med fokus på hösten.
Grundsärskola 1 – 5 Motorik Bild Verklighetsuppfattning Kommunikation Musik Estetisk verksamhet
Hösten Vad händer med naturen och vädret när sommaren tar slut? Vi tittar rund och upptäcker alla förändringar som tillhör hösten!

Innehåll

Arbetsområde:

Under temat Hösten, upptäcker vi olika förändringar i naturen, vädret och på oss själva.

Under en period av 3 veckor kommer vi att jobba med det här temat. 

Konkreta mål:

¤ Du ska vara med på promenader i naturen, och upptäcka alla förändringar som tillhör hösten

¤ Du kommer att få känna skillnaden på vädret, vilka kläder man ska ha på sig och varför du ska byta kläder

¤ Du ska delta i olika former av kommunikation för att få kunskaper om hösten (till ex. med bildstöd/TAKK)

¤ Du kommer att samla och spara olika former av material från naturen och använda det till ämnet Bild

¤ Du ska delta i att ändra pilen på årstiders-hjulen  

¤ Du kommer att känna igen temat hösten i olika ämnen; Estetisk verksamhet, Verklighetsuppfattning, Kommunikation, Motorik och Musik

Undervisning:

¤ Vi kommer att erbjuda olika former av kommunikation som passat temat (till ex. bildstöd/TAKK/sånger)

¤ Vi ska berätta för dig vad hösten är och vad som kommer att ändras 

¤ Vi ska visa dig genom foto, bildstöd, video och musik vad hösten innebär

¤ Vi kommer att arbeta med olika materialen från naturen, som du ska samla/känna/lukta

¤ Vi kommer att berätta om olika kläder som passar till hösten, varför det ändras och hjälper till med att klä på dig 

¤ Vi ska informera dig om ändringar i vädret och anpassar våra aktiviteter efter det

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper om människa och natur,
  VEU
 • reflektera över samband mellan orsak och verkan,
  VEU
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Människans upplevelser med hjälp av olika sinnen.
  VEU  1-3
 • Växter och djur, deras namn och levnadsmiljöer.
  VEU  1-3
 • Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper.
  VEU  1-3
 • Uttryck för tid som beskriver nutid, dåtid och framtid samt uppdelning av tid, till exempel morgon, veckodag och årstid.
  VEU  1-3
 • Likheter och olikheter. Hur föremål kan jämföras utifrån sina egenskaper.
  VEU  1-3
 • Metoder och strategier för att påverka situationer och lösa problem, till exempel ta på jacka när det är kallt och tända ljuset när det är mörkt.
  VEU  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.
  VEU  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  VEU  4-6
 • Växter och djur, deras namn och levnadsmiljöer.
  VEU  4-6
 • Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper. Hur detta kan påverka människor, djur och växter.
  VEU  4-6
 • Uttryck för tid som beskriver nutid, dåtid och framtid samt uppdelning av tid, till exempel morgon, veckodag och årstid.
  VEU  4-6
 • Avbildningar av verkligheten, till exempel bild, foto och film.
  VEU  4-6
 • Likheter och olikheter. Hur föremål kan jämföras, sorteras och kategoriseras utifrån sina egenskaper.
  VEU  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.
  VEU  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom deltar eleven i kommunikation om några växters och djurs livsvillkor och levnadsmiljöer.
  VEU   9
 • Eleven deltar i observationer av dygn, årstider och vädertyper.
  VEU   9
 • Eleven reagerar igenkännande i bekanta miljöer och visar förväntan inför händelser.
  VEU   9
 • Eleven kan delta i kommunikation om orsak och verkan och i att använda metoder och strategier för att påverka och lösa situationer i vardagen.
  VEU   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  VEU   9