👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik 4 - 6 Grundsärskolan Björkås

Skapad 2020-09-29 15:12 i Björkås särskola Ludvika
Grundsärskola 4 – 6 Musik
Vi ska sjunga och spela tillsammans. Vi skall genomföra enklare danser och rörelsesånger. Vi skall dramatisera och imitera med ljud, musik, rytmer och rörelse.

Innehåll

 

H.t. 2020

 

Vad vi ska lära oss?

 

Du ska få:

 

- sjunga tillsammans med de andra i klassen.

 

- spela tillsammans med andra i ensemblespel och melodispel.

 

- lära dig känna igen några sträng- och stråkinstrument, och veta hur de låter.

 

- lära dig något om Dan Andersson och hans dikter.

 

- lära dig några sånger med anknytning till årets tema; Miljö och återbruk.

 

- göra danser och rörelsesånger tillsammans med andra.

 

- göra en mini-musical tillsammans med övriga i klassen.

 

- imitera ett musikstycke med röst och rörelser.

 

 

 

Hur ska vi lära oss detta?

 

Du ska få:

 

- sjunga - både solo i mikrofon och i grupp.

 

- använda våra instrument; bl.a.bygelgitarrer, keyboard, en-strängad elbas, entonsflöjter, klangspel, och trummor.

 

- öva på att byta mellan D, G och A-ackord i ensemblespel, samt följa våra färgkodade noter i melodispel.

 

- titta på och lyssna till olika sträng- och stråkinstrument.

 

- titta och lyssna på några artister som framför Dan Anderssons muisk.

 

- öva in  danser och rörelsesånger till musikalen.

 

- vid en av veckans två musiklektioner öva på handlingen i musikalen "Rock´n rollers club".

 

- sjunga, mima, dansa till bakgrundsmusik.

 

 

 

Vad som kommer att bedömas:

 

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 

- sjunga tillsammans med andra. 

 

- spela i grupp och byta mellan D, G, och A-ackord, samt spela melodislingor, enligt instruktion.

 

- lära dig känna igen och kunna namnge några sträng- och stråkinstrument.

 

- lära dig något om Dan Andersson.

 

- dansa tillsammans med andra.

 

- dramatisera och agera till musik.

 

 

 

 

 

Hur du får visa vad du kan:

 

- sjunga, spela och dansa tillsammans med klasskamraterna.

 

- prata om vad olika sträng- och stråkinstrument heter och känna igen hur de låter.

 

- para ihop ljud med bild på sträng- och stråkinstrument.

 

- delta i samtal om Dan Andersson.

 

- visa upp musicalen för övriga elever på skolan, och eventuellt föräldrar/andra inbjudna.

 

- delta i "Mello/Talang" med alla elever på skolan.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • sjunga, spela och skapa musik i olika sammanhang,
  Mu
 • kombinera musik med andra uttrycksformer,
  Mu
 • jämföra och reflektera över musik från olika genrer, tidsepoker och kulturer, och
  Mu
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp, och symboler.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former och genrer: unison sång, kanon och ensemblespel.
  Mu  4-6
 • Imitation med röst, rörelser, rytmer och toner.
  Mu  4-6
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument, till exempel i sång och rap.
  Mu  4-6
 • Musikaliska symboler med bild, färg, siffer- eller bokstavsstöd, till exempel noter och ackord.
  Mu  4-6
 • Blås-, sträng-, tangent-, och slagverksinstrument. Hur instrumenten låter och ser ut och exempel på ensemblespel.
  Mu  4-6
 • Musikens byggstenar, till exempel rytm, tempo och melodier.
  Mu  4-6
 • Musikens formelement, till exempel intro, vers och refräng.
  Mu  4-6
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, bland annat nationalsången och några av de vanligaste psalmerna.
  Mu  4-6
 • Sång- och danslekar.
  Mu  4-6