👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Noveller

Skapad 2020-09-29 15:31 i Alléskolan Lerum
Grundskola 9 Svenska
I detta arbetsområde ska du lära dig allt om noveller! Vi kommer både läsa och analysera noveller och skriva egna. Du kommer få läsa en världsberömd novell och lära dig nya begrepp.

Innehåll

Vi läser noveller och analyserar dem tillsammans, i par och enskilt.

Begrepp du ska kunna använda och förstå när vi är färdiga:

karaktärer
konflikt
berättarperspektiv
uppbyggnad
parallellhandling
tillbakablickar
kronologisk uppbyggnad
tema
motiv
budskap

Vi kommer också skriva egna noveller som på något sätt handlar om känslor, sex och relationer - en fortsättning på vårt arbete i våras. Vi spånar idéer och skriver inledningar tillsammans och skriver sedan enskilt.

Du ska läsa och ge respons på en kamrats novell och ska bearbeta din egen text efter respons.

Begrepp du ska kunna använda och förstå när vi är färdiga:

uppbyggnad
berättarkurva, novellkurva
stegring
vändpunkt
klimax
avtrappning
gestaltande beskrivning
inre och yttre dialog

De som vill skickar in novellerna till tävlingen Sätt ord på det! Deadline 16e november.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Novellanalys

Att utveckla
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sammanfatta
Här handlar det om att kunna plocka ut det viktigaste i handlingen, inte att redogöra på detaljnivå.
 • Sv  E 9
Jag sammanfattar handlingen och förklarar på ett enkelt sätt hur olika händelser hänger ihop.
Jag sammanfattar handlingen och förklarar ganska tydligt hur olika händelser hänger ihop.
Jag sammanfattar handlingen och förklarar tydligt hur olika händelser hänger ihop.
Tolka budskap och tema
Förklara vad du ser för budskap och tema i texten. Handlar den om sorg, orättvisor, kärlek? Hur märker du det? Ge exempel!
 • Sv  E 9
Jag lyfter fram ett tema och ett budskap i texten. Jag försöker förklara budskapet genom att ge exempel på händelser i novellen.
Jag lyfter fram ett budskap och tema i texten. Jag förklarar budskapet genom att ge exempel på händelser i novellen.
Jag lyfter fram ett budskap och tema i texten. Jag förklarar budskapet tydligt genom att ge exempel på händelser i novellen.
Resonera om budskap
Koppla budskapet till egna tankar och erfarenheter eller till andra texter eller filmer eller annat du sett eller hört.
 • Sv  E 9
Jag försöker resonera om och jämföra med sådant jag själv varit med om eller hört talas om.
Jag resonerar om och jämför med sådant som jag själv varit med om eller hört talas om.
Jag resonerar om och jämför med sådant som jag själv varit med om eller hört talas om och jag kan lyfta resonemanget från att handla om en specifik händelse i texten till att handla om något som rör mig/oss idag.

Sv
Skriva novell åk 7-9 - Lärandematris

Att utveckla
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Koppling till uppgiften
Skriv en novell
 • Sv  E 9
Jag följer instruktionen. Texten fungerar i huvudsak som en novell.
Jag följer instruktionen. Texten fungerar relativt väl som en novell.
Jag följer instruktionen. Texten fungerar väl som en novell.
Innehåll
Beskrivningar och handling
 • Sv  E 9
Jag använder adjektiv och något beskrivande verb. Jag beskriver händelser. Jag använder något berättargrepp, t ex liknelse och dialog.
Jag beskriver personer, miljö och tid med flera detaljer med hjälp av adjektiv, beskrivande verb och adverb. Jag beskriver händelser och ibland även upplevelser som berör något sinne. Jag använder ett par berättargrepp, t ex metafor, liknelse, inre/yttre dialog/retorisk fråga.
Jag beskriver personer, miljö och tid med flera detaljer med hjälp av flera adjektiv, beskrivande verb och adverb. Jag beskriver händelser och upplevelser som berör några sinnen. Jag använder flera berättargrepp, t ex metafor, liknelse, inre/yttre dialog/retorisk fråga.
Uppbyggnad och dramaturgi
 • Sv  E 9
Uppbyggnaden går att följa. Texten har en inledning och avslutning.
Uppbyggnaden är tydlig. Texten har en genomtänkt inledning och tydlig avslutning. Texten innehåller en tydlig vändpunkt (något händer som innebär en lösning).
Uppbyggnaden lyfter texten (t ex genom tillbakablickar, parallellhandling). Texten har en genomtänkt inledning och tydlig avslutning med en "twist". Texten innehåller en tydlig vändpunkt (något händer som innebär en lösning).
Struktur
Rubrik
Jag har valt en rubrik som passar ganska bra till novellen.
Jag har valt en rubrik som passar bra till novellen.
Jag har valt en rubrik som knyter ihop berättelsen och som bidrar till att stärka tema och budskap.
Styckeindelning och markering
 • Sv  E 9
Jag försöker dela in texten i stycken.
Jag använder för det mesta fungerande styckeindelning. Jag markerar styckena med blankrad eller indrag.
Jag använder styckeindelning på ett fungerande sätt. Jag markerar styckena med blankrad eller indrag.
Textbindning
 • Sv  E 9
Jag använder enkel textbindning genom sambandsord (tex och, men, när).
Jag använder utvecklad textbindning genom mer varierade sambandsord (tex eftersom, därför att). Jag skriver korta och långa meningar för att variera texten och skapa ett bra flyt.
Jag använder välutvecklad och varierad textbindning. Jag skriver korta och långa meningar för att medvetet variera texten och skapa tempo ett bra flyt.
Språk
Meningsbyggnad
 • Sv  E 9
Meningsbyggnaden är i huvudsak rätt.
Meningsbyggnaden är varierad och i huvudsak rätt.
Meningsbyggnaden är varierad och träffsäker.
Ordval
 • Sv  E 9
Jag upprepar ibland ord och startar meningar på liknande sätt.
Jag använder ord som är passande till texttypen och varierade. (Meningarna börjar på olika sätt. Orden som jag använder passar ihop med textens innehåll.)
Jag använder ord som är passande till texttypen och varierade så att texten blir nyanserad och detaljrik. (Meningarna börjar på olika sätt. Orden som jag använder passar ihop med textens innehåll. )
Tempus
 • Sv  E 9
Jag använder oftast rätt tempus.
Jag använder rätt tempus och anpassar efter olika tidsperspektiv.
Jag använder tempus på ett medvetet sätt och anpassar det väl efter olika tidsperspektiv.
Skrivregler
Skiljetecken
 • Sv  E 9
Jag använder oftast stora skiljetecken (punkt, kommatecken, utropstecken och frågetecken) på ett fungerande sätt.
Jag använder skiljetecken på ett fungerande sätt. Jag använder skiljetecken vid direkt anföring (dialogform) på ett korrekt sätt.
Jag använder skiljetecken på ett väl fungerande sätt (t ex kommatecken vid en inskjutande bisats och markering vid direkt anföring (dialogform).
Stavning
 • Sv  E 9
Jag gör vissa stavfel som inte stör förståelsen.
Jag gör få stavfel.
Jag gör ytterst få stavfel.
Respons
Ge kamratrespons
 • Sv  E 9
Jag läser en annan text och beskriver en sak som fungerar bra med den. Jag ger ett förslag på förbättring av innehåll och språk.
Jag läser en annan text och beskriver några saker som fungerar bra med den. Jag ger ett par förslag på förbättring av innehåll och språk.
Jag läser en annan text och beskriver flera saker som fungerar bra med den, både innehållsmässigt och språkligt. Jag ger flera förslag på förbättringar av innehåll och språk om det skulle behövas.
Bearbeta texten utifrån respons.
 • Sv  E 9
Jag använder mig av respons (egen, kamrat, lärare) och bearbetar min text så att den blir lite tydligare.
Jag använder mig av respons (egen, kamrat, lärare) och bearbetar min text så att den blir tydligare, både innehållsmässigt och språkligt.
Jag använder mig av respons (egen, kamrat, lärare) och bearbetar min text noggrant så att den blir tydligare, både innehållsmässigt och språkligt.