👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 1 Skånhällaskolan

Skapad 2020-09-29 15:31 i Skånhällaskolan F-6 Mölndals Stad
Detta är en grundmall för att skapa en LPP anpassat till Lgr11. I rutorna nedan finns beskrivning på vad du ska fylla resp. ruta med. TIPS - ta stöd i Skolverkets diskussionsunderlag för resp ämne, där finns exempel på hur en LPP i ämnet kan se ut och vad den bör innehålla. Kopiera denna, döp den till lämplig rubrik ovan (arbetsområdets namn), ange ämne/ämnen som har anknytning till arbetsområdet och skolår till höger.
Grundskola F – 3 Matematik
Undervisningen i matematik ska syfta till att eleven utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen.

Innehåll

Matematik Åk 1

Syfte

 • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
 • Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Mål för eleverna:

 • Kunna ordningstalen 1-20 i rätt följd, samt vet vad som kommer före och efter givet tal.
 • Kunna ramsräkna upp till 100.
 • Kunna forma siffror på rätt sätt.
 • Förstå innebörden av addition, subtraktion och likhetstecken.
 • Kan använda och förstå begreppen hälften och dubbelt.
 • Kan känna igen cirkel, triangel, rektangel och kvadrat.
 • Kan hel- och halvtimma på klockan.
 • Kan jämna och udda tal.
 • Kunna göra och upprepa mönster.
 • Kunna talraden 0-100
 • Kunna längd, jämföra, uppskatta och mäta
 • Kunna 2-hopp, 5-hopp och 10-hopp
 • Kunna enheten cm
 • Kunna enkla tabeller och diagram
 • Kunna enkla lägesbegrepp: på ,under,bredvid m.m
 • Kunna enkel elevnära problemlösning.

Så här kommer vi att arbeta:

 • Med matematikboken "Favorit matematik".
 • Matematiska spel
 • Chromebook
 • Olika problemlösningsuppgifter
 • Praktiska övningar
 • Att uppskatta och mäta olika saker
 • Laborationer

Bedömning: 

Eleven visar sina förmågor genom :

 • Olika sätt muntligt.
 • Olika sätt skriftligt.
 • Matematiska diskussioner
 • Att delta aktivt på lektionerna
 • Olika matematiska spel.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3