Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi Sveriges geografi och landskap åk 4

Skapad 2020-09-29 16:20 i Abrahamsbergsskolan Stockholm Grundskolor
Sveriges geografi
Grundskola 4 SO (år 1-3) Geografi
Vi kommer att jobba med Sverige och se på landets läge, vilka grannländer vi har, vad landskapen heter och namnen på några orter. Vi kommer att lära oss mycket om hur vårt land är indelat och vad som skiljer Sveriges olika delar åt. Vi kommer även att lära oss om var Sveriges sjöar, berg och hav ligger och vad de heter. Eleverna kommer även få följa med Holger Nilsson och ingenjör Mortensen på en rafflande skattjakt genom Sverige för att hitta de sju nycklarna till Mary Diana Graafs mytomspunna laboratorium i Geografens testamente.

Innehåll

 

Du kommer att få arbeta teoretiskt och praktiskt genom att läsa och fundera kring olika texter och frågor, både enskilt, i par, i grupparbeten och gemensamt i klass. Vi kommer att se kortare filmer, lära oss nya ord och begrepp och fundera kring olika sammanhang och konsekvenser

Vad ska vi lära?

 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska kartor och tematiska kartor.
 • De svenska natur-och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige.
 • Fördelningen av Sveriges befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

Hur ska vi lära?

Vi kommer att utgå ifrån läromedlet "Upptäck Sverige". Du kommer att läsa och skriva texter, och öva upp dina kartkunskaper.

I TV-serien "Geografens testamente- eller Den stora Sverigeresan" kommer du att följa med Holger Nilsson och ingenjör Mortensen på en rafflande skattjakt genom Sverige för att hitta de sju nycklarna till Mary Diana Graafs mytomspunna laboratorium. Vi kommer på ett varierat sätt arbeta med olika uppgifter utifrån serien.

Vi kommer att fördjupa våra kunskaper inom ämnet Geografi, där vi kommer att arbeta på ett varierat sätt för att befästa kunskaperna.

Arbetssätt:

 • Arbeta utifrån läromedlet, Grundboken och arbetsboken.
 • Se korta faktafilmer om det aktuella landskapet och sedan diskutera innehållet.
 • Skriva mindre faktatexter kring varje landskap och söka fakta på egen hand på olika sätt.
 • Arbeta i grupparbete.
 • Träna olika ord och begrepp som används i ämnesområdet geografi.

Förmågor:

 • känna till hur Sveriges natur skiljer sig från olika platser i landet.
 • känna till hur Sveriges befolkning är fördelad samt dra några konsekvenser av vad det innebär.
 • kunna Sveriges landskap med namn och läge samt några orter, berg, hav och vatten.
 • kunna grannländerna med namn och läge.
 • kunna begreppen: Norrland, Svealand, Götaland, norr, öst, syd och väst, barrskog, lövskog, skärgård, fjord, fjäll, tätort, jordbruk, skogsbruk, naturtillgång, klimat och norrsken.

Bedömning:

Bedömningen sker fortlöpande, på vilket sätt du är aktiv på lektionerna - både muntligt och skriftligt.
Hur du deltar i diskussioner - om du är aktiv och visar intresse.
Hur väl du utför de skriftliga uppgifterna. Att du gör dem, att du visar vad du kan och att du utvecklar dina svar.
Hur du kan använda det du lärt dig genom att använda detta i andra sammanhang.
Hur väl du kan visa vad du lärt dig genom redovisningar och prov i kartkunskap, där även egna kommentarer och tankar får utrymme.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: