👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska 8 - Mis amigos

Skapad 2020-09-29 19:48 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Hur mår du? Hur är du som person? Hur är en bra vän? Du lär dig att svara på de här frågorna på spanska.

Innehåll

Arbetsområde: Mis amigos

Tid: Vecka 40 - 43

Syfte: Förstå innehållet i talat språk och texter där man berättar hur man mår och är som person, samt frågar och berättar om någon annan. Kunna beskriva hur man mår och är som person, samt fråga och berätta om någon annan i tal och skrift. Utveckla olika språkliga strategier, samt reflektera över livsvillkor och kulturella företeelser i olika sammanhang i den spansktalande världen och jämföra med egna erfarenheter.

Innehåll: Kunna berätta om sig själv, beskriva hur man mår och är som person, samt hur en bra vän är. 

Arbetsätt: Vi arbeta med texter och övningar från Colores 8 samt digitalt läromedel från Gleerups. 

Bedömning: Arbete på lektionstid. Skriftlig uppgift i vecka 43. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Spanska 8 - Mis amigos

Mis amigos

Skriv en text om din bästa vän
Når ej målen än
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva
Du kan skriva enkla och begripliga texter och dialoger där du beskriver hur någon mår och är som person. Du kan välja och använda någon strategi i din skrivprocess.
Du kan skriva enkla, relativt tydliga och till viss del sammanhängande texter och dialoger där du beskriver hur någon mår och är som person. Du kan välja och använda olika strategier i din skrivprocess.
Du kan skriva enkla, relativt tydliga och relativt sammanhängande texter och dialoger där du beskriver hur någon mår och är som person. Du kan välja och använda olika strategier i din skrivprocess.