👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

geometri åk 6

Skapad 2020-09-29 20:06 i Sollebrunns skola Alingsås
Geometri åk 6.
Grundskola 6 Matematik
Geometri åk 6. Arbeta med olika geometriska figurer där vi tittar på de olika figurernas egenskaper, deras inbördes relationer och hur man kan räkna ut area och omkretsen på dessa figurer. Vi kommer att titta på var och hur i vardagslivet vi hittar olika geometriska figurer och vad du behöver veta om dessa figurerna.

Innehåll

Förankring i läroplanen - kap 2 och syftestexten i kursplanerna

Innehåll

Konkretisering

Utveckla förståelse för följande geometriksa figurer: kvadrat, rektangel, triangel, paralellogram, där du kan räkna ut både area och omkrets på de olika figurerer samt kan redovisa muntligt hur du tänker när du gör beräknignar.
Utveckla förståelse för vad en vinkel är, olika sorters vinklar utseende och egenskaper samt kunna göra beräkningar av olika vinklar i variernade trianglar.
Utveckla din förmåga att kunna lösa olika geometriska problem, kunna resonera kring dina lösningar samt kunna välja lämplig metod att räkna med.
Utveckla din förmåga att se samband mellan olika begrepp så som area och omkrets, bas och höjd samt utveckla din förmåga att komunicera med matematikens uttrycksformer vid dikussioner och redovisningar.

Arbetssätt och undervisning

 

Bedömning; vad och hur.

 
Underlag för bedömningen är elevens delaktighet på lektionerna, kvaliteten (huvudskaligen fungerande, väl fungerande eller väl fungerande och effektiv) i hur eleven arbetar och löser olika uppgifter . Vidare underlag för bedömning är kvaliteten(huvudsak fungerande, välfungerande och väl fungerande och effektiv) i hur eleven resonerar kring uppgifter och på vilket sätt eleven kommunicerar. Skriftliga arbetsuppgifter, diagnose samt skriftliga prov kommer att utgöra en del av slutliga bedömningen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6

Matriser

Ma
Lpp geometri åk 6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Geometriska figurer
Kunna skilja mellan olika geometriksa figurer och kunna beskriva olika geometriksa figurers egenskaper (kvadrat, rektangel, triangel och paralellogram).
Du kan benämna olika geomtriska figurer och kan beskriva dem med ett enkelt resonemang
Du kan beskriva de olika geometriska figurernas egenskaper med ett välfungerande resonemang
Du kan beskriva de olika geometriska figurernas egenskaper med ett välfungerande och effektiv resonemang.
Vinklar
Kunna beskriva vad en vinkel är, ha kännedom om olika sorters vinklar samt kunna beräkna vinklar i olika figurer.
Du kan med ett enkelt resonemang beskriva vad en vinkel är. Du kan med dina egna ord beskriva olika sorters vinklar. Du göra enkla beräkningar
Du kan med ett välfungerande resonemang beskriva vad en vinkel är och kan namnge olika sorters vinklar med rätt matematiks uttryck. Du kan göra olika sorters beräkngar på ett välfungerande sätt
Du kan med ett välfungerande och effektiv resonemang beskriva vad en vikel är och kan på ett effektiv sätt förklara de olika sorters vinklar. Du kan på ett effektiv och välfungerande sätt utföra olika sorters beräkningar.
Göra beräkningar
Kunna beräkna area och omkrets på olika geometriska figurer.
Du kan beräkna area och omkrets på välkända figurer på ett tillfredställande sätt.
Du kan beräkna area och omkrets på olika sorters geometriska figurer (regelbundna och oregelbundna figurer) på ett välfungerande sätt.
Du kan beräkna area och omkrets på olika geometriksa figurer (regelbundna och oregelbundna figurer) på ett välfungerande och effektiv sätt.