👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA-Jord

Skapad 2020-09-29 20:57 i Ilsbo skola Nordanstig
Vi kommer att jobba med NTA-lådan "jord" under hösten.
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Vad finns i jord? Vad händer när växter dör? Hur fungerar en kompost?

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Vi ska lära oss:

 • vad jord består av.
 • hur man känner igen olika sorters jord.
 • jordens betydelse för de levande organismerna och för människan.

Hur ska vi lära oss detta?

Vi ska:

 • genomföra experiment. 
 • observera vad som händer.
 • dokumentera våra resultat.

Vad som kommer att bedömas:

Du kommer att bedömas utifrån din förmåga att:

 • utföra enkla experiment utifrån tydliga instruktioner.
 • använda olika begrepp som hör till arbetsområdet.
 • beskriva och ge ett exempel på ett enkelt samband i naturen.

 

Hur du får visa vad du kan:

Du får visa vad du kan genom att:

 • muntligt berätta om dina/era resultat av experimenten.
 • muntligt eller skriftligt berätta kännetecken på olika sorters jord.
 • muntlig eller skriftligt berätta om daggmaskens viktigaste uppgifter

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
Jord

På väg!
Okej!
Bra!
Att göra enkla undersökningar om naturen med hjälp av tydliga insturktioner
Du arbetar tillsammans med din labbkamrat med stöd av vuxen. Du berättar muntligt om något ni sett.
Du arbetar tillsammans med din labbkamrat med visst stöd av vuxen. Du berättar muntligt om era resultat.
Du arbetar självständigt med din labbkamrat och berättar om era resultat muntligt eller skriftligt
Att beskriva samband i naturen
Du kan ge exempel på några av daggmaskens viktiga funktioner i naturen.
Du kan ge exempel på några saker som är viktiga i naturen.
Du kan ge exempel och beskriva hur saker hänger ihop i naturen nära dig.