Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Sverige

Skapad 2020-09-29 21:30 i Sjöängsskolan Stockholm Grundskolor
Tema om Sveriges geografi.
Grundskola 4 – 6 Svenska Geografi
Vad heter Sveriges största sjö? Hur högt är Sveriges högsta berg? Vilka är Sveriges fem största städer? Detta och mycket annat kommer du att få ta reda på under tema Sverige!

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Vi ska arbeta med Sveriges geografi.

Vi kommer att introducera geografiska begrepp och lära oss hur en karta fungerar och hur den används.

 

 

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att:

- läsa faktatexter och svara på frågor.

- se på bland annat Geografens testamente: Sverigeresan

- skriva faktatexter

- diskutera

 

Vad ska du lära dig?

Nedan följer förenklade bedömningspunkter utifrån skolans kunskapskrav. Eleven kommer att bedömas utifrån klassdiskussioner och arbetsuppgifter. Det undervisningen kommer att beröra och det som eleven bedöms utifrån är att eleven ska kunna:

- använda en kartbok för att hitta i landet.

- förstå att människor lever på olika sätt i Sverige eftersom klimatet påverkar oss.

- namnet på flera landskap, städer, sjöar m.m. i Sverige.

- samarbeta i grupp och bidra med tankar, idéer och texter.

- förstå hur klimat och natur hänger ihop och hur naturen ser ut från norra till södra Sverige.

- söka, värdera och tolka information som eleven hittar från olika källor.

- jämföra naturen i norra och södra Sverige.

- använda begrepp som är kopplade till arbetsområdet.

 

Uppgifter

 • En uppgift kopplad till arbetsområdet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: